Yaz ve k?? bahçesi sistemleri 2021 y?l? modelleriyle yurtiçi ver yurtd???dan büyük ilgi görüyor

Tüm dünyay? saran corona virüsü bir çok sektöründe canlanmas?na neden oldu. Bu sektörlerden birisi de k?? bahçesi sistemleri oldu. Soka?a ç?kma yasaklar? ile eve kapanan vatanda?lar için k?? bahçesi bulunmaz bir sistem oldu. Özellikle cam oda ile aç?l?r pergola sistemleri yurtiçi ve yurtd???ndan demonte büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yaz ve k?? bahçesi sistemleri 2021 y?l? modelleriyle yurtiçi ver yurtd???dan büyük ilgi görüyor

Tüm dünyay? saran corona virüsü bir çok sektöründe canlanmas?na neden oldu. Bu sektörlerden birisi de k?? bahçesi sistemleri oldu. Soka?a ç?kma yasaklar? ile eve kapanan vatanda?lar için k?? bahçesi bulunmaz bir sistem oldu. Özellikle cam oda ile aç?l?r pergola sistemleri yurtiçi ve yurtd???ndan demonte büyük ilgi görmeye devam ediyor.

 Yaz ve k?? bahçesi sistemleri 2021 y?l? modelleriyle yurtiçi ver yurtd???dan büyük ilgi görüyor
25 Ağustos 2021 - 21:08

2021 y?l?n da k?? bahçesi sistemleri bir çok modelleriyle yine büyük ilgi görüyor. Özellikle Cam çat? ve pergola sistemleri mü?terilerin en çok talep etti?i modellerin ba??nda geliyor. Villa ve teraslar da aç?k alanlar?n kapat?lmas? için bu modeller mü?terilerin ilgi oda?? oldu.K?? bahçesi sistemleri ile evin s?k?c? durumundan kurtulmak mümkün hale geliyor. Do?a ile iç içe bir ortam da yaz k?? oturmak vakit geçirmek isteyenler için cam çat? k?? bahçesi modelleri bu aç??? kapatm?? durumdad?r.


Özellikle pandemi döneminde evinde kalmak zorunda kalanlar aç?k teraslar?n? kapama yaparak daha aç?k alan elde ediyorlar 

Cam çat? k?? bahçesi sistemleri güne? ?????ndan faydalanmak isteyenleri vazgeçilmez modellerinden birisi oluyor.


Is? yal?t?ml? alüminyum sistem k?? bahçesi modelleri ile kullanmad???n?z teras bahçe gibi mekanlar? oda s?cakl??nda yaz ve k?? aylar?nda kullabilirsiniz.

Kapal? çat? da etraf? mü?terinin iste?ine göre kömmerling pvc pencere ?s? yal?t?ml? alüminyum sürme veya kap? istenirse katlan?r sürme cam sistemleri ile yap?lmaktad?r.?stenildi?i takdir de alttan alç?pan uygulama ile lambri kapama uygulamas? yap?lmaktad?r.

Kaynak : https://www.kupayapi.com/kis-bahcesi/