Kanal D Afili A?k Dizisinde Nermin Horoz Banu ?nan Kimdir,Nereli,Evli mi?

Kanal D ekranlar?nda çar?amba ak?amlar? yay?nlanmaya ba?lanan ve büyük be?eni ile izlenen Afili A?k dizisinde Nermin Horoz rolü ile izledi?imiz Banu ?nan hakk?nda merak ettikleriniz

Kanal D Afili A?k Dizisinde Nermin Horoz Banu ?nan Kimdir,Nereli,Evli mi?

Kanal D ekranlar?nda çar?amba ak?amlar? yay?nlanmaya ba?lanan ve büyük be?eni ile izlenen Afili A?k dizisinde Nermin Horoz rolü ile izledi?imiz Banu ?nan hakk?nda merak ettikleriniz

Kanal D Afili A?k Dizisinde Nermin Horoz Banu ?nan Kimdir,Nereli,Evli mi?
27 Eylül 2019 - 18:19

BANU ?NAN K?MD?R?


Banu ?nan, 1975 y?l?nda ?stanbul'da do?du. Oyunculuk e?itimini bir çok ünlü sanatç?n?n e?itim ald??? Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlad?. Sözsüz tiyatro oyunu olan Pandomim üzerine O?uz Aral ve Taner Barlas'tan e?itim ald?. Oyunculuk e?itimi ald??? ve e?itimini tamamlad??? y?llarda çe?itli devlet tiyatrolar?nda sahne ald?.

1996 y?l?nda Türkiye'nin en çok dinlenen radyo kanallar?ndan Alem FM'de programlarda, 1998 y?l?nda ise ?stanbul FM'de radyo program?nda yer ald?. 1995 y?l?nda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Sahne Tatbikat? E?itmeni olarak görev yapt?.


Banu ?nan hangi dizi ve filmlerde oynad??
Oyunculuk kariyerine ilk ad?m?n? 2015 y?l?nda att?. Show TV kanal?nda Gams?z Hayat dizisinde Hacer karakterini canland?rd?. 2017 y?l?nda Kad?n dizisinde konuk oyuncu olarak yer ald?. 2017 y?l?nda gösterime giren Seni Gidi Seni adl? sinema filminde Saniye ve Elif karakterlerinin annesi olarak yer ald?.

Banu ?nan Afili A?k dizisinde
Yukar?da biyografisi, hayat? ve oynad??? diziler, filmler üzerine bilgi verdi?imiz oyuncu ?nan, 2019 y?l?n?n Haziran ay?nda yeni bir proje ile ekranlarda. Kanal D kanal?nda Haziran ay?nda yay?nlanan Afili A?k dizisinde ?nan, Nermin Horoz karakterini canland?rmaktad?r. Dizide Ça?lar Ertu?rul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Serkay Tütüncü gibi oyuncular ba?roller aras?nda yer almaktad?r.

Afili A?k Nermin Kimdir? Dizdeki Rolü Hakk?nda Bilgi
Kadir’in e?i, Sabri’nin annesi. Çok istemi?ler ikinciyi ama olmam??. Sabri tek evlatlar?. Nermin, o?lunun mutlu olmas?n? istiyor. Ama insan a?k? bile denginde aramal? ona göre. Kendi köylüsü çok güzel k?zlar bulmu?, hem de ailelerin durumlar? da onlardan iyi… Ama Sabri tutturmu? Zeynep diye. Nermin’in tek amac? var, o?lunu bu a?ktan vazgeçirmek.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Banu inan
    4 yıl önce
    Banu ?nan’ ?n instagram hesab? yeni aç?lm?? olup, banuinan68 olarak bir ayd?r hayranlar?yla bulu?maya ba?lam??t?r.