Moda ?konu Eda Ta?p?nar Yeni A?ka Yelken Açt??? Yunan Sevgilisi ?le Kahvalt?da Görüntülendi

Sosyal medyan?n ünlü isimlerinden birisi olan ve yapt??? her payla??m ile adeta olay olan ünlü moda ikonu Eda Ta?p?nar geçti?imiz günlerde gündeme yapt??? aç?klamalar? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme yeni a?ka yelken açt??? yunan sevgilisi ile kahvalt?da görüntülenen Ta?p?nar herkesi ?a??rtt?.

Moda ?konu Eda Ta?p?nar Yeni A?ka Yelken Açt??? Yunan Sevgilisi ?le Kahvalt?da Görüntülendi

Sosyal medyan?n ünlü isimlerinden birisi olan ve yapt??? her payla??m ile adeta olay olan ünlü moda ikonu Eda Ta?p?nar geçti?imiz günlerde gündeme yapt??? aç?klamalar? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme yeni a?ka yelken açt??? yunan sevgilisi ile kahvalt?da görüntülenen Ta?p?nar herkesi ?a??rtt?.

Moda ?konu Eda Ta?p?nar Yeni A?ka Yelken Açt??? Yunan Sevgilisi ?le Kahvalt?da Görüntülendi
24 Ekim 2021 - 11:53

Instagram hesab?ndan yapt??? tatil payla??mlar?yla s?k s?k gündeme gelen Eda Ta?p?nar, birkaç gün önce yeni bir a?ka yelken açt??? iddia edilen Yunanistanl? arkada?? ile Bebek’te görüntülenmi?ti.

'ARKADA?IM' DED? AMA... 
Bebek Otel'den ç?kt??? s?rada gazetecileri fark eden Ta?p?nar, beyefendiye durumu k?saca anlatt?ktan sonra ters yöne yönelmi? ve muhabirleri atlatmaya çal??m??t?.Ta?p?nar, 'Yan?n?zdaki beyefendi kim?' sorusunu, ”Bir yabanc? arkada??m, Türkiye’yi gezdiriyorum. Bir ili?ki durumu yok” ?eklinde yan?t verse de 100 metre ileride Yunanistanl? beyefendi ile yeniden bir araya gelmi?ti.

YEN? SEVG?L?S? OLDU?U SÖYLEND? 
Ünlü ismin yak?n çevresi, bu ki?inin Ta?p?nar'?n yeni sevgilisi oldu?unu iddia etmi?ti. Sosyetik güzelin yan?ndaki ki?inin, eski eski a?k? Ça?r? Atakan’a olan benzerli?i ise dikkatlerden kaçmam??t?.


KUYTU KÖ?EDE KAHVATI 
Tüm bunlar?n ard?ndan Eda Ta?p?nar, önceki gün de ayn? ki?iyle Emirgan'?n kuytu mekanlar?ndan birisinde kahvalt? yaparken objektiflere yans?d?.Kendilerini görüntüleyen bas?n mensuplar?n? fark etmelerine ra?men tepki vermeyen ikili, kahvalt? yapmaya devam etti.

A?K ?DD?ALARINA YANIT! 
Yabanc? olan arkada??n?n gezmeye geldi?ini belirten 41 ya??ndaki Eda Ta?p?nar, "Sevgili durumu yok" diyerek haklar?ndaki a?k iddialar?na son noktay? koydu.

DÖRT AY SÜRDÜ
Sosyetik güzel son olarak 'Çukur' dizisiyle tan?nan ard?ndan Acun Il?cal?'n?n yap?mc?s? ve sunucusu oldu?u 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yar??mas?nda mücadele eden oyuncu Ça?r? Atakan ile a?k ya?am??t?. Çiftin ili?kisi dört ay sürmü?tü.

YORUMLAR

  • 0 Yorum