Survivor 2020 Gönüllüler Yar??mac?s? Yasin Obuz Kimdir,Kaç Ya??nda,Aslen Nereli Evlimi Mesle?i ?

TV8 ekranlar?nda ba?layacak olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yar??mas?nda ter dökecek isimler belli oldu.Dünyan?n en zor yar??mas? olarak gözüken Survivor'da bu sezon ter dökecek olan Yasin Obuz oldu.16 ?ubat pazar günü ba?layacak olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yar??mac?s? Yasin Obuz hakk?nda merak ettikleriniz.Kimdir,nereli,kaç ya??nda?

Survivor 2020 Gönüllüler Yar??mac?s? Yasin Obuz Kimdir,Kaç Ya??nda,Aslen Nereli Evlimi Mesle?i ?

TV8 ekranlar?nda ba?layacak olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yar??mas?nda ter dökecek isimler belli oldu.Dünyan?n en zor yar??mas? olarak gözüken Survivor'da bu sezon ter dökecek olan Yasin Obuz oldu.16 ?ubat pazar günü ba?layacak olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yar??mac?s? Yasin Obuz hakk?nda merak ettikleriniz.Kimdir,nereli,kaç ya??nda?

Survivor 2020 Gönüllüler Yar??mac?s? Yasin Obuz Kimdir,Kaç Ya??nda,Aslen Nereli Evlimi Mesle?i ?
14 Temmuz 2020 - 21:37

SURV?VOR 2020 GÖNÜLLÜLER YAS?N OBUZ K?MD?R?

Yasin Obuz, 21 Kas?m 1988’de Diyarbak?r'da do?du. 3 karde? olan Yasin Obuz çocuklu?undan beri spor yap?yor. ?lk spor lisans? 1998'de ç?kt?. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynad?. Bunun yan?nda çocukken 2 y?l jimlastik yapt?, voleybol ve basketbolda oynad?. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.Üniversite y?llar?nda spor olarak fitness yapt?. Üniversitede mutfa?a merak sald? ve yemek ö?renmeye ba?lad?. Yemek yaparken mutlu oldu?unu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da ya?ad?. Yakla??k olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlar?n? ya?ay?? biçimlerini gözlemledi. Küçük bir i?letmesi var ve geçen sezon Masterchef yar??mas?na kat?ld? ve oradan Survivor'a seçildi.


YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Do?an Ünlü
    4 yıl önce
    Yemekteyiz yar??mas?nda ba?ar?l?yd? birinci oldu. bir y?ld?r evli ?stanbul da ya??yor.