Dirili? Ertu?rul Oyuncusu Ayberk Pekcan'dan Üzücü Haber Geldi, Kansere Yakaland? ?ddias?

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan ve rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z Dirili? Ertu?rul'da Artuk Bey karakterine hayat vererek y?ld?z?n? parlatan Ayberk Pekcan gündeme herkesi üzen haber ile geldi. S?rt a?r?s? ?ikayeti ile gitti?i hastaneye kanser oldu?unu ö?renerek geldi?i ileri sürüldü.

Dirili? Ertu?rul Oyuncusu Ayberk Pekcan'dan Üzücü Haber Geldi, Kansere Yakaland? ?ddias?

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan ve rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z Dirili? Ertu?rul'da Artuk Bey karakterine hayat vererek y?ld?z?n? parlatan Ayberk Pekcan gündeme herkesi üzen haber ile geldi. S?rt a?r?s? ?ikayeti ile gitti?i hastaneye kanser oldu?unu ö?renerek geldi?i ileri sürüldü.

Dirili? Ertu?rul Oyuncusu Ayberk Pekcan'dan Üzücü Haber Geldi, Kansere Yakaland? ?ddias?
24 Ekim 2021 - 11:50

Dirili? Ertu?rul'da Artuk karakterine can veren Ayberk Pekcan sosyal medya payla??m?yla kanser oldu?unu ö?rendi?ini duyurdu. Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'a s?rt a?r?s? ?ikâyetiyle hastaneye gitti hastanede kanser oldu?u söylendi. Ayberk Pekcan kötü haberi duyurdu?u payla??m?nda sevenlerinden dua istedi.

Tümörün karaci?er ve böbrek üstü bezlerine s?çrad???n? söyleyen oyuncu, kemoterapiye ba?lad???n? duyurdu.Ayberk Pekcan aç?klamas?nda ?unlar? söyledi: “Sevgili dostlar, on gün kadar önce s?rt a?r?s? ?ikayetiyle gitti?im doktorla ba?layan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akci?er Kanseri olmu?um. Tümör, karaci?er ve böbrek üstü bezlerine de s?çram??. Maalesef bu hastal?k ba?lang?ç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük deste?im ailem yan?mda. Yak?ndaki arkada?lar?m da öyle. Ben sa?l???ma kavu?mak için elimden gelen çabay? gösterece?im. Sa?l?k dilekleriniz ve dualar?n?z? esirgemeyin. Kal?n sa?l?cakla...”


Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan'?n rol oynad??? dizi ve filmler?  

22 May?s 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, çocuklu?unu ve gençli?ini Adana ve Mersin'de geçirdi. ?lk ve orta ö?renimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlar? Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dal?n? bitirdi. Daha sonra ?stanbul'da oyunculuk kariyerine ba?lad?.

Ihlamurlar Alt?nda, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Ke?anl? Ali Destan? adl? televizyon dizilerinde ana rollerde oynad?. 2010 y?l?nda ba?rolünde oynad??? Saç adl? sinema filmi ulusal ve uluslararas? Film festivallerinde ödüller ald?. 2012 y?l?nda gösterime giren A?k ve Devrim adl? sinema filmindeki performans?yla 23. Ankara Uluslararas? Film Festivalinde en iyi yard?mc? erkek oyuncu ödülüne lay?k görüldü.

YORUMLAR

  • 0 Yorum