Kalp Krizi Nedeniyle Kara Topra?a Teslim Olan Kemal Kuruçay ?hmale Kurban Gitti ?ddias?

Rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z ekranlar?n sevilen ve güler yüzü olarak bildi?imiz Kemal Kuruçay geçti?imiz günlerde gündeme kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummas? ile gündeme gelmi?ti. ?imdi ise gündeme 6 ayd?r rahats?z oldu?unu ve doktora gitmedi?ini belirten Kuruçay'?n bir akrabas?n?n ünlü oyuncunun ölümünü ihmalsizli?e yordu?u ö?renildi.

Kalp Krizi Nedeniyle Kara Topra?a Teslim Olan Kemal Kuruçay ?hmale Kurban Gitti ?ddias?

Rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z ekranlar?n sevilen ve güler yüzü olarak bildi?imiz Kemal Kuruçay geçti?imiz günlerde gündeme kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummas? ile gündeme gelmi?ti. ?imdi ise gündeme 6 ayd?r rahats?z oldu?unu ve doktora gitmedi?ini belirten Kuruçay'?n bir akrabas?n?n ünlü oyuncunun ölümünü ihmalsizli?e yordu?u ö?renildi.

Kalp Krizi Nedeniyle Kara Topra?a Teslim Olan Kemal Kuruçay ?hmale Kurban Gitti ?ddias?
24 Ekim 2021 - 12:04

Kocaeli'nin Dar?ca ilçesinde çekimleri yap?lan 'Seksenler' dizisinin setinde kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, gece yar?s?nda kald?r?ld??? hastanede hayat?n? kaybetmi?ti.Seksenler dizisinde canland?rd??? 'Seyfi' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay'?n cenazesi Ankara'ya getirildi. Kuruçay'?n cenazesi Kar??yaka Mezarl??? Camii'nde ikindi namaz?na müteakip k?l?nan cenaze namaz?n?n ard?ndan Kar??yaka Mezarl???'na defnedildi.

E?? BAYGINLIK GEÇ?RD?
Son yolculu?una u?urlanan ünlü oyuncunun cenaze namaz?na kat?lan ünlü oyuncular, set arkada?lar? için gözya?? döktü. Cenaze namaz? ba?lamadan önce Kemal Kuruçay'?n e?i Yasemin Kuruçay, fenal?k geçirerek yere oturdu. Yak?nlar? taraf?ndan güçlükle aya?? kald?r?lan Yasemin Kuruçay cenaze namaz? boyunca gözya?lar?na hakim olamad?.O?lunun cenazesine tekerlekli sandalye ile kat?lan Lütfiye Kuruçay da cenaze namaz? boyunca gözya?lar?na hakim olamad?. 59 ya??nda ya?am?n? yitiren Kuruçay'?n naa??na o?ullar? Do?ukan ve Batuhan'?n yan? s?ra oyuncu camias?ndan Necmi Yap?c?, Bahad?r Tokmak, Ali Fuad Pekzeren, Hakan Bulut ve ünlü senaryo yazar? Birol Güven ile akrabalar? ve sevenleri omuz verdi.


"B?R YILDIZ DAHA GÖKYÜZÜNDE"
Tiyatroya Kuruçay ile ayn? zamanda ve ayn? yerde ba?lad???n? belirten Bahad?r Tokmak, "Elim trafik kazas?nda Erkan Yücel hocam?z? kaybedince yolculu?umuza uzun süre beraber devam ettik. Kemal sahneleri çok seven, ayn? zamanda sahnelerin de onu çok sevdi?i iyi bir aktördü. Çok samimi, içten, her rolü sevimli k?labilen birisiydi. Seyirciyi ya da ekranda veya tiyatro sahnesinde dakikas?nda en s?cak diyalo?u seyirciye atabilen nadir oyunculardand?. Bir bir kaybediyoruz de?erlerimizi. Bugünlerde Türkiye'nin çok ihtiyac? oldu, gülmek ve gülümsetmek. Kemal'in yolu aç?k olsun. Y?ld?zlar gökyüzünde bir yer açs?n kendine bir y?ld?z daha ?imdi gökyüzünde" diye konu?tu.

"6 AYDIR RAHATSIZLI?I VARDI, ?HMAL ETT? KEND?N?"
Akrabas? Baran Cimitay ise birçok sanatç?n?n vefat etti?ini hat?rlatarak, "K?ymet bilinmiyor. Biz daha çok kat?l?m bekliyorduk. Allah raz? olsun yine milletten. Sonuçta Twitter'da dün birçok payla??m oldu. Herkes iyi dileklerini söyledi. Hiçbir tane kötü yorum yok. Herkes ona olan sevgisini yans?tt?. Güzeldi bizim için. Önemli de?il yani. Önemli olan herkesin iyi dilekleri. 6 ayl?k bir rahats?zl??? vard?. Gitmiyordu doktora. Biraz ihmal etti kendini" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum