Ünlü Manken P?nar Altu? Dönmelerini Ele?tiren Takipçisine Fena Ayar Verdi

Sosyal medyan?n aktif isimlerinden birisi olan ve yapt??? her payla??m ile adeta olay olan ekranlar?n sevilen yüzü P?nar Altu? gündeme takipçisi ile aras?nda geçen münaka?a ile geldi. Sosyal medyada yapt??? payla??mda dövmelerini ele?tiren takipçisine f?rça atan ünlü güzel aç?klamalar? ile ?a??rtt?.

Ünlü Manken P?nar Altu? Dönmelerini Ele?tiren Takipçisine Fena Ayar Verdi

Sosyal medyan?n aktif isimlerinden birisi olan ve yapt??? her payla??m ile adeta olay olan ekranlar?n sevilen yüzü P?nar Altu? gündeme takipçisi ile aras?nda geçen münaka?a ile geldi. Sosyal medyada yapt??? payla??mda dövmelerini ele?tiren takipçisine f?rça atan ünlü güzel aç?klamalar? ile ?a??rtt?.

Ünlü Manken P?nar Altu? Dönmelerini Ele?tiren Takipçisine Fena Ayar Verdi
25 Ekim 2021 - 12:58

P?nar Altu?, sosyal medyada s?k s?k takipçilerinin ele?tirilerine yan?t veriyor. Altu?, son olarak dövmeleri ile ilgili yorum yapan bir takipçisine kar??l?k verdi.Hafta sonunu Kocaeli'nde kamp tatili yaparak geçiren oyuncu, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesab?ndan dövmelerinin göründü?ü bir foto?raf?n? payla?t?.


"NEDEN KEND?N?Z? DAMGALADINIZ?" 
P?nar Altu?'a bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgalad?n?z? Do?um lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapm??s?n?z derinize yorumunu yazd?.47 ya??ndaki oyuncu, "Siz zaten yapt?rmazs?n?z belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime sayg?? Malum beden de benim" yan?t?n? verdi.

TAK?PÇ?LER?N? MAZ?YE GÖTÜRDÜ 
Ekranlar?n uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymas?n'?n Meltem'i olarak haf?zalarda yer edinen P?nar Altu?, gerek özel hayat?, gerek payla??mlar?yla her zaman dikkat çekiyor.?imdilerde e?i Ya?mur Atacan ve k?z? Su ile birlikte mutlu bir aile tablosu çizen Altu?, geçti?imiz günlerde yay?nlad??? foto?rafla yine ilgi oda?? olmu?tu.1997 y?l?na ait mayolu bir foto?raf?n? yay?nlayan güzel oyuncu, k?sa sürede binlerce be?eni be?eni alm??t?. Takipçileri Altu?'a, "Hiç de?i?memi?sin", "Hep çok güzelsin", "Nazar de?mesin" ?eklinde yorumlar yapm??t?.

YORUMLAR

  • 0 Yorum