22 Kas?m Pazar Corona Virüsü Vaka Say?s? Rekor K?rd? Günlük Hasta ve Vefat Say?s? Kaç Ki?i ?

Dünyay? saran corona virüsü 2.dalga ülkemiz de de vaka say?s?n? art?rmaya devam ediyor Sa?l?k bakanl??u taraf?ndan aç?klanan günlük vaka say?s? 22 kas?m pazar günü rekor k?rd? yeni hasta say?s? 6107 olarak zirve yapt? bugün kaç ki?i vefat etti tüm rakamlar aç?kland?.

22 Kas?m Pazar Corona Virüsü Vaka Say?s? Rekor K?rd? Günlük Hasta ve Vefat Say?s? Kaç Ki?i ?

Dünyay? saran corona virüsü 2.dalga ülkemiz de de vaka say?s?n? art?rmaya devam ediyor Sa?l?k bakanl??u taraf?ndan aç?klanan günlük vaka say?s? 22 kas?m pazar günü rekor k?rd? yeni hasta say?s? 6107 olarak zirve yapt? bugün kaç ki?i vefat etti tüm rakamlar aç?kland?.

22 Kas?m Pazar Corona Virüsü Vaka Say?s? Rekor K?rd? Günlük Hasta ve Vefat Say?s? Kaç Ki?i ?
22 Kasım 2020 - 21:04

Sa?l?k Bakanl???, Covid-19 bilgilendirme sayfas?nda Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu payla?t?. Tabloya göre son 24 saatte 139 ki?i korona virüsten hayat?n? kaybederken, toplam can kayb? 12 bin 358’e yükseldi.

CORONA V?RÜSÜ 22 KASIM PAZAR HASTA TABLOSU VAKA SAYISIBugün toplam 155 bin 516 test yap?l?rken, 6 bin 17 ki?iye de hasta tan?s? konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta say?s? ise 446 bin 822 oldu. Bugün iyile?en 3 bin 812 ki?iyle birlikte iyile?en toplam hasta say?s? 374 bin 637’ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oran?n?n yüzde 3.8, toplam a??r hasta say?s?n?n ise 4 bin 217 oldu?u aç?kland?.
 
“Kurallara s?k? s?k?ya uymal?y?z”
 
Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca da sosyal medya hesab? üzerinden yapt??? aç?klamada, “Bugün tespit edilen 6.017 hastam?z var. Tedbirler ve k?s?tlamalar?n yak?n zamanda netice vermesi için kurallara s?k? s?k?ya uymal?y?z. Salg?nla mücadelenin yöntemi as?rlard?r de?i?medi: el Temizli?i, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyal?m” ifadelerine yer verdi.