Korona Virüs 17 Ekim Pazar Pozitif Vaka Kaç Ki?i Öldü Sa?l?k Bakanl??? O Tabloyu Aç?klad?

Dünyay? kas?p kavuran korona virüs vakalar? ülkemiz de de devam ediyor Sa?l?k bakanl??? taraf?ndan hergün aç?klanan korona virüs günlük vaka hasta ölüm say?s? aç?kland? 17 ekim pazar korona virüs pozitif hasta say?s? aç?kland?

Korona Virüs 17 Ekim Pazar Pozitif Vaka Kaç Ki?i Öldü Sa?l?k Bakanl??? O Tabloyu Aç?klad?

Dünyay? kas?p kavuran korona virüs vakalar? ülkemiz de de devam ediyor Sa?l?k bakanl??? taraf?ndan hergün aç?klanan korona virüs günlük vaka hasta ölüm say?s? aç?kland? 17 ekim pazar korona virüs pozitif hasta say?s? aç?kland?

Korona Virüs 17 Ekim Pazar Pozitif Vaka Kaç Ki?i Öldü Sa?l?k Bakanl??? O Tabloyu Aç?klad?
17 Ekim 2021 - 20:21

Sa?l?k Bakanl???'n?n internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri payla??ld?.

17 EK?M PAZAR CORONA V?RÜS TABLOSU 

Son 24 saatte, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 403 ki?i de sa?l???na kavu?urken corona nedeniyle bugün 186 ki?i hayat?n? kaybetti.BAKAN FAHRETT?N KOCA'DAN KR?T?K UYARI GELD?

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, “Herkesin huzurunda gençlerimize ça?r?da bulunmak istiyorum: Yar?n yeni bir hafta ba?l?yor. Sizleri, a??lar?n?z? olmak üzere sa?l?k kurumlar?m?za bekliyoruz. A?? olmaya kararl? gelmeniz ?art de?il, bir sorunuz varsa cevap vermeye haz?r?z. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!” dedi.

2 DOZ A?ILAMADA SON DURUM 
Verilerde, a??lamada önde giden illere de yer verildi. Bakanl???n tablosuna göre Türkiye’de en çok a??laman?n gerçekle?tirildi?i K?rklareli’yi Mu?la, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eski?ehir, Osmaniye, Edirne, Bal?kesir ve Burdur takip etti.

EN DÜ?ÜK A?ILAMA 
Bakanl???n tablosuna göre Türkiye’de en az a??laman?n gerçekle?tirildi?i ?anl?urfa'y? s?ras?yla Batman, Diyarbak?r, Mu?, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, A?r? ve Bayburt takip etti.