K?rm?z? Oda Oyuncusu Ayta Sözeri ?tiraflar? ?le ?ok Etti, ''Binnur'dan Çekiniyordum''

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen dizilerinden birisi olan K?rm?z? Oda'da rol alan ünlü güzel Ayta Sözeri gündeme yapt??? aç?klamalar ile geldi. Sahne öncesi gazetecilerle konu?an ünlü güzel Binnur Kaya'dan çekindi?ini itiraf etti.

K?rm?z? Oda Oyuncusu Ayta Sözeri ?tiraflar? ?le ?ok Etti, ''Binnur'dan Çekiniyordum''

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen dizilerinden birisi olan K?rm?z? Oda'da rol alan ünlü güzel Ayta Sözeri gündeme yapt??? aç?klamalar ile geldi. Sahne öncesi gazetecilerle konu?an ünlü güzel Binnur Kaya'dan çekindi?ini itiraf etti.

K?rm?z? Oda Oyuncusu Ayta Sözeri ?tiraflar? ?le ?ok Etti, ''Binnur'dan Çekiniyordum''
18 Ekim 2021 - 12:12

Ayta Sözeri, önceki ak?am Moda Kay?khane'de sahneye ç?kt?. Sahne öncesi gazetecilerle konu?an Sözeri, "Y?llard?r Moda'da ya??yorum, hep geliyorlar beni dinlemeye" diyerek seyircisinin kendisini çok sevdi?ini belirtti.

"BEN DE SORUYORUM KEND?ME" 
Sözeri, sahneye ç?kt???nda kendisine çok fazla sevgi gösterilmesinin nedeni için, "Bazen ben de soruyorum kendime neden beni bu kadar çok seviyorlar diye. 'Bunca sevgisiz geçen y?llar?m?n ac?s? olarak m? bu kadar seviliyorum?' diye dü?ünüyorum...""Halk?n sevdi?i bir insan olmak istiyorsan?z, geldi?iniz yeri unutmay?p, her birine ayn? sevgiyi göstermeye çal??man?z gerekiyor" diye konu?arak duygular?n? dile getirdi.

"SANK? BEN SEÇM???M G?B?" 
'K?rm?z? Oda'da 'Keklik' karakterine hayat veren Sözeri, "Önce bir çekindim yeti?ebilecek miyim sahne ve diziye ayn? zamanda diye ama uyum sa?lad?m. Sanki Keklik ad?n? ben seçmi?im gibi" dedi.45 ya??ndaki sanatç?, rol arkada?? Binnur Kaya'ya ise, "Ben çok profesyonel dan??manl?k ald?m. ?lk önce Binnur'dan çok çekiniyordum..."

"B?NNUR ?LE ÇALI?MAK ?NANILMAZ" 
"Sonra fark ettim ki gerçekten doktor han?m gibi olmu? ve gelen bütün oyuncular? psikolojik olarak o kadar rahatlat?yor ki bir anda içinde oluyorsunuz. Binnur Kaya ile çal??mak inan?lmaz bir ?eymi?" sözleriyle övgü ya?d?rd?.Öte yandan geçti?imiz günlerde Maximum Uniq Aç?khava'da sahne alan ve repertuar?nda Türk müzi?ine iz b?rakm?? usta isimlerin ?ark?lar?na yer veren Ayta Sözeri, geceye danslar?yla da renk katm??t?.

"Ö?RET?LM?? GÜZELL??E KAR?IYIM" 
Muammer Ketenci imzal?, mürdüm rengi, dantel i?lemeli k?yafetiyle konsere ba?layan ?ark?c?, "Ö?retilmi? güzelli?e kar??y?m. 90-60-90 da nedir?" diyerek, hayranlar?n? güldürmü?tü.

YORUMLAR

  • 0 Yorum