4 ekim pazartesi Whats App ?nstagram Facebook Çöktü mü neden aç?lm?yor ne zaman düzelir

Sosyal medya uygulamalr? ve mesaj uygulamas? olan Whatsapp Facebook ve ?nstagram ak?? yenilemiyor mesaj at?lam?yor çöktü mü ne zaman gelecek diye merakla bekleniyor.

4 ekim pazartesi Whats App ?nstagram Facebook Çöktü mü neden aç?lm?yor ne zaman düzelir

Sosyal medya uygulamalr? ve mesaj uygulamas? olan Whatsapp Facebook ve ?nstagram ak?? yenilemiyor mesaj at?lam?yor çöktü mü ne zaman gelecek diye merakla bekleniyor.

04 Ekim 2021 - 18:55


INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
?nstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik payla?amama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde ya?anmakta. Twitter ve Google'da en çok ara?t?r?lan konular aras?nda yer alan s?k?nt? ile Instagram'dan resmi bir aç?klama gelmezken, ya?anan problemin k?sa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM 5XX SERVER ERROR
5xx, sunucu sorunlar?n? kapsayan ve Instagram'a özgü olmayan 500-511 hata kodunu ifade eder. ... Instagram sunucusu istekleri yerine getiremiyor, bu hatalar görüntüleniyor. Sonuç olarak, web sitesi istenen bilgileri görüntüleyemiyor. Çe?itli say?lar, meydana gelebilecek çe?itli Instagram sunucu hatalar?n? gösterir.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Instagram'?n genel problemlerinin yan? s?ra baz? s?k?nt?lar telefonunuzdan kaynakl? olabilir.
Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kulland???n?zdan emin olun.
Android kullan?c?s?ysan?z önbellek temizleyin
Ayarlar k?s?m?ndan uygulama izinlerinin aç?k oldu?undan emin olun.
Önbellek temizleme i?lemini gerçekle?tirmeyi bilmiyorsan?z telefonunuzu yeniden ba?lat?n.
Depolama alan?n? kontrol edin. Telefon haf?zas?nda yer olmamas? da Instagram'?n do?ru çal??mamas?na neden olabilir.