Akdeniz ve Ege Bölgesi Hava Durumu 5 günlük tahmin ya?mur ne zaman ya?acak

A?ustos ay?na girdi?imiz ?u günler de yap?lan son tahminlere göre hava s?caklar? rekor k?racak. Meteorolojiden yap?lan 5 günlük hava durumu raporuna göre bu hafta havalar rekor seviye de s?cak olacak Gözler Akdeniz ve Ege bölgesinde olacak Orman yang?nlar? nedeniyle ya?mur ne zaman ya?acak merak konusu oldu. 2 A?ustos pazartesi ile 5 a?ustos per?embe gününe kadar yurt genelinde ya?mur gözükmüyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi Hava Durumu 5 günlük tahmin ya?mur ne zaman ya?acak

A?ustos ay?na girdi?imiz ?u günler de yap?lan son tahminlere göre hava s?caklar? rekor k?racak. Meteorolojiden yap?lan 5 günlük hava durumu raporuna göre bu hafta havalar rekor seviye de s?cak olacak Gözler Akdeniz ve Ege bölgesinde olacak Orman yang?nlar? nedeniyle ya?mur ne zaman ya?acak merak konusu oldu. 2 A?ustos pazartesi ile 5 a?ustos per?embe gününe kadar yurt genelinde ya?mur gözükmüyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi Hava Durumu 5 günlük tahmin ya?mur ne zaman ya?acak
01 Ağustos 2021 - 14:01

Orman yang?n? ile mücadelenin sürdü?ü Ege ve Akdeniz Bölgesi için Meteoroloji'den korkutan uyar? geldi. Yap?lan son tahminlere göre Ege ve Akdeniz'de hava s?cakl?klar?n?n bugün mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan bölge için son 5 günlük tahminlerde ya?mur da beklenmiyor. Bununla birlikte yang?n riskini rüzgar kuvvetinin ise özellikle Akdeniz Bölgesi'nde bat? ve güneybat? yönlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Peki, bugün hava durumu nas?l? ??te, Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yay?nlanan 1 A?ustos hava durumu raporu...

SICAKLIKLAR MEVS?M NORMALLER? ÜZER?NDE!


Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre; Ülkemizin do?u kesimleri parçal? bulutlu, Orta ve Do?u Karadeniz k?y?lar?, Do?u Anadolu'nun do?usu ile Artvin çevrelerinin sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?, di?er yerlerin az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

Hava s?cakl?klar?n?n; bat? ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde di?er yerlerde mevsim normallerinin civar?nda seyredece?i tahmin ediliyor.

Rüzgar?n ise kuzey ve kuzeydo?u, zamanla Akdeniz k?y?lar?nda bat? ve güneybat? yönlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARA
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve aç?k

?STANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve aç?k

KIRKLAREL? °C, 38°C
Az bulutlu ve aç?kKOCAEL? °C, 36°C
Az bulutlu ve aç?k

EGE
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.


A.KARAH?SAR °C, 33°C
Az bulutlu ve aç?k

?ZM?R °C, 39°C
Az bulutlu ve aç?k

MAN?SA °C, 42°C
Az bulutlu ve aç?kMU?LA °C, 40°C
Az bulutlu ve aç?k

AKDEN?Z
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve aç?k

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve aç?k

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve aç?k

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve aç?k

?Ç ANADOLU
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve aç?k

ESK??EH?R °C, 34°C
Az bulutlu ve aç?k

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve aç?k

S?VAS °C, 31°C
Az bulutlu ve aç?k

BATI KARADEN?Z
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve aç?k

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve aç?k

S?NOP °C, 29°C
Az bulutlu ve aç?k

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve aç?k

ORTA ve DO?U KARADEN?Z
Parçal? bulutlu, Orta ve Do?u Karadeniz k?y?lar? ve Artvin çevreleri ile Samsun'un do?u ilçelerinin sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.


ARTV?N °C, 28°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

BAYBURT °C, 30°C
Parçal? bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra do?u ilçeleri k?sa süreli sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

TRABZON °C, 28°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

DO?U ANADOLU
Parçal? ve az bulutlu, ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde bölgenin do?usunun sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?


KARS °C, 28°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

MALATYA °C, 36°C
Parçal? ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

GÜNEYDO?U ANADOLU
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve aç?k

D?YARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve aç?k

GAZ?ANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve aç?k

S??RT °C, 38°C
Az bulutlu ve aç?k