Meteoroloji Uyar? ! Son Y?llarda Nadir Görülecek Cinsten 6 Temmuz Hava Durumu Kritik

Temmuz ay?na girdi?imiz ?u günler de meteoroloji den 5 günlük hava durumu raporunda özellikle marmara bölgesi için kritik uyar? geldi. 6-7 Temmuz sal? ve çar?amba günü gök gürültü sa?anak ya??? son y?llarda görülen nadir olaylar dan birisi olacak aç?klamas? yap?ld?. Su bask?nlar? için uyar?da bulundu.

Meteoroloji Uyar? ! Son Y?llarda Nadir Görülecek Cinsten 6 Temmuz Hava Durumu Kritik

Temmuz ay?na girdi?imiz ?u günler de meteoroloji den 5 günlük hava durumu raporunda özellikle marmara bölgesi için kritik uyar? geldi. 6-7 Temmuz sal? ve çar?amba günü gök gürültü sa?anak ya??? son y?llarda görülen nadir olaylar dan birisi olacak aç?klamas? yap?ld?. Su bask?nlar? için uyar?da bulundu.

Meteoroloji Uyar? ! Son Y?llarda Nadir Görülecek Cinsten 6 Temmuz Hava Durumu Kritik
05 Temmuz 2021 - 22:44

Gök gürültüsü e?li?inde ba?layan ya?mur sonras? özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri olu?tu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar ya?arken, buna ba?l? olarak trafik yo?unlu?u da ya?and?.

Son dakika: ?stanbul için ya??? uyar?s?: Son y?llarda nadir olarak görülen cinsten


'NAD?R OLARAK GÖRÜLEN C?NSTEN'

Beklenen hava durumu ilgili aç?klama yapana Meteoroloji Uzman? Ahmet Uçar ise, 'Vadesinin oldukça k?sa ve tutarl?l???n?n yüksek olmas? beklenen sa?anak ya????n Sal? 03:00 ile Çar?amba 03:00 aras? ?iddetli hava olay? tahmin ideksindeki görünümü. ?stanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son y?llarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten.' dedi.Uçar ayr?ca ?u aç?klamalarda bulundu:
Bu geceden itibaren ?stanbul ve çevresinde etkili olacak ?iddetli ya???lar?n yar?n ak?amdan itibaren de çar?amba sabah?na kadar 2 gün önce sel olaylar?n?n ya?and??? Sakarya ve Düzce'de çok kuvvetli sa?anaklara yol açmas? bekleniyor. Sel ve su Bask?nlar?na kar?? dikkatli olunmal?.Nike Erkek Siyah Ko?u Ayakkab?s? 42 Numara NIKE LEGEND ESSENTIAL 2 Modeli-
471,92 TL
Flo
Kedi do?um yapt? fakat veteriner yavrular?n?n kedi olmad???n? farketti ve polisi arad?
BestFamilyMag
  by Taboola 
Bu gece yar?s?ndan itibaren özellikle Marmara'n?n do?usunun Karadeniz üzerinden inen ya???l? bir sistemin etkisine girece?i tahmin ediliyor. Yar?n görülecek sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???lar?n ?stanbul ile Kocaeli ve Yalova'da çok kuvvetli olaca?? tahmin ediliyor.METEOROLOJ? YA?I? UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçal?, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile ?stanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Bat? Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sa?anak ve yer yer gök gürültülü sa?anak ya???l?, di?er yerlerin az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

S?cakl?klar?n iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece alt?nda, di?er yerlerde mevsim normalleri civar?nda seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybat? yönlerden hafif, ara s?ra orta, yurdun do?usunda güneybat?l? yönlerden orta kuvvette esece?i tahmin ediliyor.

D?KKAT!  YARIN DA KUVVETL? YA?I? BEKLEN?YOR


 

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü'nden yap?lan uyar?da, "Sal? günü ülkemizin kuzeybat? kesimlerinde görülecek sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???lar?n sabah ilk saatlerden itibaren ?stanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); ?stanbul Anadolu Yakas? ve Bo?az çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve ?iddetli (51-100 kg/m2) olmas? bekleniyor. Ya???lar?n Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çar?amba günü de yerel olarak etkili olaca?? tahmin ediliyor. Kuvvetli ya???lar?n meydana getirebilece?i sel, su bask?n?, y?ld?r?m, ula??mda aksamalar, ya??? an?nda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli olunmal?d?r" denildi.

BUGÜN MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçal?, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aral?kl?, Kocaeli ve ?stanbul'un güney kesimlerinin k?sa süreli-yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçal? bulutlu

?STANBUL °C, 29°C
Parçal? ve az bulutlu, ö?le saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri k?sa süreli-yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

KIRKLAREL? °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçal? bulutlu

KOCAEL? °C, 30°C
Parçal? ve az bulutlu, ö?le saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri k?sa süreli-yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

EGE
Parçal? ve az bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

?ZM?R °C, 33°C
Parçal? ve az bulutlu


KÜTAHYA °C, 27°C
Parçal? ve az bulutlu

MAN?SA °C, 35°C
Az bulutlu

MU?LA °C, 33°C
Az bulutlu

AKDEN?Z
Parçal? ve az bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçal? ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve aç?k

HATAY °C, 31°C
Parçal? ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu

?Ç ANADOLU

Parçal?, yer yer çok bulutlu, bu ak?am saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'?n kuzey çevrelerinin yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçal?, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu


ESK??EH?R °C, 27°C
Parçal? ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçal? ve az bulutlu


S?VAS °C, 27°C
Parçal? ve az bulutlu

BATI KARADEN?Z
Parçal? ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçal? ve çok bulutlu, aral?klarla yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

DÜZCE °C, 28°C
Parçal? ve çok bulutlu, iç kesimleri aral?klarla yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

S?NOP °C, 28°C
Parçal? ve çok bulutlu, ö?le saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçal? ve çok bulutlu, ö?le saatlerinden sonra iç kesimleri aral?klarla yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

ORTA ve DO?U KARADEN?Z

Parçal? ve çok bulutlu, ö?le saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçal? bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçal? bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçal? bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçal?, yer yer çok bulutlu, ö?le saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

DO?U ANADOLU

Parçal? ve az bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçal? bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçal? ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçal? ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDO?U ANADOLU

Az bulutlu ve aç?k, bat? kesimlerinin yer yer parçal? bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 34°C
Parçal? ve az bulutlu

D?YARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve aç?k

GAZ?ANTEP °C, 33°C
Parçal? ve az bulutlu

S??RT °C, 34°C
Az bulutlu ve aç?k