AFAD ve Meteoroloji'den ?stanbul ve Trakya ?çin Uyar? Üstüne Uyar? Çok ?iddetli Geliyor

Meteoloroji den istanbul için uyar? üstüne uyar? geldi. Yap?lna son tahminlere göre bugün ö?le saatlerinde ba?layacak sa?anak ya??? çok etkili olacak Afet Kordinasyon merkezi Afad Trakya ve ?stanbul için ikaz da bulundu.

AFAD ve Meteoroloji'den ?stanbul ve Trakya ?çin Uyar? Üstüne Uyar? Çok ?iddetli Geliyor

Meteoloroji den istanbul için uyar? üstüne uyar? geldi. Yap?lna son tahminlere göre bugün ö?le saatlerinde ba?layacak sa?anak ya??? çok etkili olacak Afet Kordinasyon merkezi Afad Trakya ve ?stanbul için ikaz da bulundu.

AFAD ve Meteoroloji'den ?stanbul ve Trakya ?çin Uyar? Üstüne Uyar? Çok ?iddetli Geliyor
23 Haziran 2021 - 12:40

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre, bugün hava s?cakl???n?n yurdun do?u kesimleriyle K?y? Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, di?er yerlerde mevsim normalleri civar?nda seyretmesi öngörülüyor. Öte yandan MGM'nin saat 12.15'deki son radar görüntüsü ise haritaya böyle yans?d?.


Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçal? ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, ?ç Anadolu'nun kuzey ve do?usu, Bat? Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sa?anak ve gök gürültülü sa?anak tahmin ediliyor. Di?er yerlerde havan?n az bulutlu ve aç?k geçmesi bekleniyor.Ö?le saatlerinden itibaren Trakya, ?stanbul ve Kocaeli çevrelerinde gerçekle?ecek sa?anak ve gök gürültülü sa?ana??n yerelde kuvvetli olmas? öngörülüyor.


Ani sel, su bask?n?, y?ld?r?m, dolu ya???? riski, ya??? an?nda kuvvetli rüzgar ve hortum olu?ma riski ile ula??mda aksamalar gibi olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.

AFAD'DAN VE ?STANBUL VAL?L???'NDEN PE? PE?E UYARILAR 

AFAD'dan yap?lan son dakika uyar?s?na göre ise; "Bugün ö?le saatlerinden itibaren, Trakya, ?stanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ya??? bekleniyor. Sel, su bask?n?, y?ld?r?m, dolu ya???? riski ve hortum olu?ma riski gibi olumsuzluklara kar?? tedbirli olun." denildi. ?stanbul Valili?i'nden de, "?stanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyar? Merkezi’nin raporuna göre; bugün (23 Haziran) ö?le saatlerinden itibaren sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???lar?n yerel kuvvetli olmas? bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmal?d?r." aç?klamas? yap?ld?.