15-16 Temmuz 2021 Per?embe Cuma Resmi Tatil mi Bankalat,Ptt,Kargolar,Noterler Hastaneler aç?k m? Kapal? m? ?

2021 y?l? kurban bayram? bu y?l 20 temmuz gününe denk geliyor 15 temmuz per?embe resmi tatil olmas? nedeniyle kurban bayram? tatili kaç gün merak konusu oldu. 16 temmuz cuma günü de tatil olursa kurban bayram? tatili 10 güne ç?k?yor Peki 15 temmuz ile 16 temmuz per?embe ve cuma günü bankalar,ptt,kargolar,sa?l?k oca??,hastaneler, aç?k m? kapal? m? resmi tatil mi özel sektör çal???yor mu ?

15-16 Temmuz 2021 Per?embe Cuma Resmi Tatil mi Bankalat,Ptt,Kargolar,Noterler Hastaneler aç?k m? Kapal? m? ?

2021 y?l? kurban bayram? bu y?l 20 temmuz gününe denk geliyor 15 temmuz per?embe resmi tatil olmas? nedeniyle kurban bayram? tatili kaç gün merak konusu oldu. 16 temmuz cuma günü de tatil olursa kurban bayram? tatili 10 güne ç?k?yor Peki 15 temmuz ile 16 temmuz per?embe ve cuma günü bankalar,ptt,kargolar,sa?l?k oca??,hastaneler, aç?k m? kapal? m? resmi tatil mi özel sektör çal???yor mu ?

15-16 Temmuz 2021 Per?embe Cuma Resmi Tatil mi Bankalat,Ptt,Kargolar,Noterler Hastaneler aç?k m? Kapal? m? ?
04 Temmuz 2021 - 13:42

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil var? Yeni y?lda resmi tatillerin kaç gün olaca?? merak konusu. Vatanda?lar tatil planlar?n? da resmi tatillere göre yap?yor.

Ramazan Bayram?’n?n ilk günü per?embeye denk gelirken, Kurban Bayram? ise sal? günü ba?l?yor.

??te 2021’in resmi tatil günleri…

Y?lba??

1935 y?l?nda resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 y?l?nda cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç?lmas? vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan çocuklara arma?an edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayan??ma Günü

1 May?s, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. ??çilerin kutlad??? bu bayram, 2021 y?l?nda cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayram?

2021 y?l?nda 12 May?s Çar?amba gününe rastlayan Ramazan Bayram? arifesi yar?m gün, takip eden 13, 14, 15 May?s günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayram? her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlan?yor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?

19 May?s, 2021’de çar?amba gününe denk dü?üyor. 19 May?s, Atatürk’ün Samsun’a ç?kmas? ve kurtulu? mücadelesinin ba?lang?c? olarak gençlere arma?an edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlan?yor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

 15 Temmuz 2016 darbe giri?imi s?ras?nda ?ehit dü?enleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de per?embe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmi?ti.

Kurban Bayram?

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayram? arifesi yar?m gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayram?

Her y?l 30 A?ustos günü kutlanan Zafer Bayram?, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtulu? Sava??’ndan zaferle ayr?ld??? gün olan 30 A?ustos, 1935 y?l?nda resmi tatil ilan edilmi?ti.

Cumhuriyet Bayram?

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kurulu? y?l dönümü olan bu tarih, 1925 y?l?nda resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yar?m gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.