Meteoroloji Gelecek Hafta Havalar Nas?l Olacak 7 Bölge ?çin Kritik Uyar? Yapt?

Haziran ay?n?n son haftas?na girdi?imiz ?u günler de hava s?cakl?klar? son 1 hafta mevsim normalleri alt?nda seyir ediyor. Özellikle ?stanbul son bir hafta sa?anak ya??? etkili oluyor Meteoroloji den yap?lan son tahminlere göre gelecek hafta hava durumu nas?l olacak belli oldu.

Meteoroloji Gelecek Hafta Havalar Nas?l Olacak 7 Bölge ?çin Kritik Uyar? Yapt?

Haziran ay?n?n son haftas?na girdi?imiz ?u günler de hava s?cakl?klar? son 1 hafta mevsim normalleri alt?nda seyir ediyor. Özellikle ?stanbul son bir hafta sa?anak ya??? etkili oluyor Meteoroloji den yap?lan son tahminlere göre gelecek hafta hava durumu nas?l olacak belli oldu.

Meteoroloji Gelecek Hafta Havalar Nas?l Olacak 7 Bölge ?çin Kritik Uyar? Yapt?
20 Haziran 2021 - 11:33

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve bat? kesimlerinin parçal? ve çok bulutlu, Marmara, ?ç Ege, Bat? Akdeniz’in iç kesimleri, ?ç Anadolu’nun bat?s? ve Bat? Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?, di?er yerlerin az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, U?ak, Denizli, Eski?ehir ve Bolu çevreleri ile Ankara’n?n kuzey ve bat? kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor.

HAVA SICAKLI?I: Önemli bir de?i?iklik olmayaca??, kuzey, iç ve bat? kesimlerde mevsim normalleri civar?nda, do?u bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredece?i tahmin ediliyor.

Korku dolu dakikalar! Alev alev yand?Korku dolu dakikalar! Alev alev yand?
Türkiye
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybat?, Akdeniz k?y?lar? ile do?u kesimlerde güney ve güneybat? yönlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETL? YA?I? UYARISI: Ya???lar?n; ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, U?ak, Denizli, Eski?ehir ve Bolu çevreleri ile Ankara’n?n kuzey ve bat? kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmas? beklendi?inden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli olunmal?d?r.

BÖLGELER?M?ZDE HAVA
MARMARA
Parçal? ve çok bulutlu, sabah ve ö?le saatlerinde bölge genelinin aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?le saatlerinde Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor. Sabah saatlerinde ?stanbul Anadolu Yakas? ve Kocaeli çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçal? ve çok bulutlu, ö?leden sonra sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

?STANBUL °C, 25°C
Parçal? ve çok bulutlu, sabah ve ö?le saatlerinde aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

KIRKLAREL? °C, 26°C
Parçal? ve çok bulutlu, sabah ve ö?le saatlerinde aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

KOCAEL? °C, 29°C
Parçal? ve çok bulutlu, sabah ve ö?le saatlerinde aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

EGE
Parçal? ve çok bulutlu, ö?leden sonra bölgenin iç kesimlerinin aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?le saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, U?ak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor.

A.KARAH?SAR °C, 26°C
Parçal? ve çok bulutlu, ö?leden sonra kuvvetli olmak üzere aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

?ZM?R °C, 31°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

MAN?SA °C, 34°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra yerel olmak üzere sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

MU?LA °C, 30°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

AKDEN?Z
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra Bat? Akdeniz'in iç kesimlerinin aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçal? bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra iç kesimleri sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

HATAY °C, 29°C
Parçal? bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçal? bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

?Ç ANADOLU
Parçal? zamanla çok bulutlu, ö?leden sonra bölgenin bat?s?n?n aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde Eski?ehir çevreleri ile Ankara'n?n kuzey ve bat? kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçal? zamanla çok bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?leden sonra ve ak?am saatlerinde kuzey ve bat? kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçal? zamanla çok bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

ESK??EH?R °C, 27°C
Parçal? zamanla çok bulutlu, ö?leden sonra kuvvetli olmak üzere aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

KONYA °C, 31°C
Parçal? zamanla çok bulutlu, ö?leden sonra aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

BATI KARADEN?Z
Parçal? ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Ya???lar?n; ö?leden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmas? bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçal? ve çok bulutlu, ö?leden sonra kuvvetli olmak üzere aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

DÜZCE °C, 29°C
Parçal? ve çok bulutlu, aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

S?NOP °C, 27°C
Parçal? bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçal? ve çok bulutlu, aral?kl? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?

ORTA ve DO?U KARADEN?Z
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra bölgenin genelinin parçal? bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

BAYBURT °C, 35°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

Bo?ulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çal???rken hayat?n? kaybettiBo?ulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çal???rken hayat?n? kaybetti
Türkiye
DO?U ANADOLU
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra bölgenin kuzeydo?u kesimlerinin parçal? bulutlu geçece?i tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve aç?k, ö?leden sonra parçal? bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve aç?k

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve aç?k

GÜNEYDO?U ANADOLU
Az bulutlu ve aç?k geçece?i tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve aç?k

D?YARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve aç?k

GAZ?ANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve aç?k

S??RT °C, 37°C
Az bulutlu ve aç?k

DEN?ZLERDE HAVA
F?rt?na beklenmiyor.

KARADEN?Z
Hava Durumu: Parçal? bulutlu, Bat? Karadeniz’in bat?s? sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?; Rüzgar: Bat? Karadeniz'de; kuzey ve kuzeybat?dan 3 ila 5, ö?le saatlerinden sonra 2 ila 4, Do?u Karadeniz'de; bat? ve kuzeybat?dan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görü?: ?yi, ya??? an?nda orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçal? ve çok bulutlu, sabah ve ö?le saatlerinde sa?anak ve gök gürültülü sa?anak ya???l?, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybat?dan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görü?: ?yi, ya??? an?nda orta.

EGE
Hava Durumu: Parçal? ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybat?dan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görü?: ?yi.

AKDEN?Z
Hava Durumu: Parçal? bulutlu; Rüzgar: Bat? ve güneybat?dan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görü?: ?yi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve aç?k; Rüzgar: Do?u ve kuzeydo?u, ö?le saatlerinde güneybat?dan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görü?: ?yi.