Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak!

Alt?n ve dolarda ya?anan dalgalanmalar tüm h?z? ile devam ederken, Analistler art arda alt?n?n 6 gün sonra gelece?i rakam? payla?t?. Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Hemen bakmayan, bin pi?man! ??te alt?n?n 6 gün sonra gelece?i seviye...

Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak!

Alt?n ve dolarda ya?anan dalgalanmalar tüm h?z? ile devam ederken, Analistler art arda alt?n?n 6 gün sonra gelece?i rakam? payla?t?. Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Hemen bakmayan, bin pi?man! ??te alt?n?n 6 gün sonra gelece?i seviye...

Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak!
26 Eylül 2022 - 21:35

FED, 75 baz puanl?k politika faizi art???na gitti ve bununla birlikte piyasalar?n kaderi ba?tan yaz?ld?. Alt?n ve dolarda ya?anan dalgalanmalar tüm h?z? ile devam ederken yat?r?m yapan vatanda?lar ne yapaca??n? ?a??rd?. Pek çok ki?i FED'in faiz karar?dan sonra dü?ü? e?ilimi gösteren alt?n?n ne kadar olaca??n? ara?t?r?rken, Analistler alt?n için 6 gün sonras?na vurgu yapt?.
[Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Analistler art arda aç?klad?! Hemen bakmayan, bin pi?man!]

Eylül'de dibi ve zirveyi tadan alt?n?n bir sonraki seviyesi ne olacak? Vatanda?lar?n FED'in faiz karar?n?n ard?ndan otoritesi sallanan alt?n?n gelece?ini merak ediyor. Vatanda?lar?n soru i?aretlerini gidermek isteyen Analistler, alt?n?n 6 gün sonra gelece?i rakam? payla?t?. ??te alt?n?n 6 gün sonra gelece?i seviye...
Alt?n ve dolarda ya?anan dalgalanmalar tüm h?z? ile devam ederken, Analistler art arda alt?n?n 6 gün sonra gelece?i rakam? payla?t?. Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Hemen bakmayan, bin pi?man! ??te alt?n?n 6 gün sonra gelece?i seviye...
 
[Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Analistler art arda aç?klad?! Hemen bakmayan, bin pi?man!]
ALTIN 6 GÜN SONRA BU KADAR OLACAK

?u s?ralar sat??? 1002 lira seviyelerinde geçekle?en gram alt?n 6 gün sonra yani Ekim'de en fazla 1015 lira olacak. Analistler, Kas?m ay?nda alt?nda büyük bir yükseli? ya?anaca??n? bildirerek, daha fazla dü?ü?ün henüz olas? olmad???n?n alt?n? çizdi. Analistlere göre alt?n Kas?m ay?nda 1100 liraya kadar ç?kabilir. Sene sonunda alt?n?n yeniden kazand?raca??na vurgu yapan analistler, krizin f?rsata çevirilmesi gerekti?ini bildirdi.
Peki, alt?n fiyatlar?nda son durum ne? 1 Gram alt?n ne kadar? ??te 25 Eylül 2022 fiyat listesi...
Alt?n ve dolarda ya?anan dalgalanmalar tüm h?z? ile devam ederken, Analistler art arda alt?n?n 6 gün sonra gelece?i rakam? payla?t?. Alt?n 6 gün sonra bu kadar olacak! Hemen bakmayan, bin pi?man! ??te alt?n?n 6 gün sonra gelece?i seviye...
 
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Al?? fiyat?: 992,55 TL
Sat?? fiyat?: 1005,99 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Yeni çeyrek al?? fiyat?: 1.626 TL
Yeni çeyrek sat?? fiyat?: 1.647 TL
Eski çeyrek al?? fiyat?: 1.626 TL
Eski çeyrek sat?? fiyat?: 1.645 TL 
YARIM ALTIN KAÇ L?RA?
Yeni yar?m al?? fiyat?: 3.242 TL
Yeni yar?m sat?? fiyat?: 3.300 TL
Eski yar?m al?? fiyat?: 3.242 TL
Eski yar?m sat?? fiyat?: 3.290 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Yeni tam al?? fiyat?: 6.484 TL
Yeni tam sat?? fiyat?: 6.564 TL
Eski tam al?? fiyat?: 6.484 TL
Eski tam sat?? fiyat?: 6.559 TL
ATA ALTIN KAÇ L?RA BUGÜN?
Yeni Ata alt?n al?? fiyat?: 6.669 TL
Yeni Ata alt?n sat?? fiyat?: 6.750 TL
Eski Ata alt?n al?? fiyat?: 6.664 TL
Eski Ata alt?n sat?? fiyat?: 6.740 TL
Yeni Atabe?li al?? fiyat?: 33.118 TL
Yeni Atabe?li sat?? fiyat?: 33.650 TL
Eski Atabe?li al?? fiyat?: 32,069 TL
Eski Atabe?li sat?? fiyat?: 33.550 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Yeni gremse alt?n al?? fiyat?: 16.110 TL
Yeni gremse alt?n sat?? fiyat?: 16.399 TL
Eksi gremse alt?n al?? fiyat?: 16.110 TL
Eski gremse alt?n sat?? fiyat?: 16.348 TL