1 Nisan Per?embe Zaml? Sigara Fiyatlar? Kent,Rotmast,Wiston Murattti Fiyat? Ne Kadar Oldu

Si?ara tiryekilerine kötü haber geldi 1 Nisan 2021 per?embe günün den itibaren sigara fiyatlar?na zam yap?ld?. Kent Rothmans gibi bir çok marka zam yapt?. ??te zaml? sigara fiyatlar?

1 Nisan Per?embe Zaml? Sigara Fiyatlar? Kent,Rotmast,Wiston Murattti Fiyat? Ne Kadar Oldu

Si?ara tiryekilerine kötü haber geldi 1 Nisan 2021 per?embe günün den itibaren sigara fiyatlar?na zam yap?ld?. Kent Rothmans gibi bir çok marka zam yapt?. ??te zaml? sigara fiyatlar?

1 Nisan Per?embe Zaml? Sigara Fiyatlar? Kent,Rotmast,Wiston Murattti Fiyat? Ne Kadar Oldu
31 Mart 2021 - 23:11

De?erli i? orta??m?z; mevcut vergi yap?s? ile hizmet ve ürün kalitemizden ödün vermeden sürdürülebilir bir ticaret ortam?nda i?lerimize devam edebilmemiz ad?na, 1 Nisan 2021 Per?embe gününden itibaren SADECE BEL?RL? ÜRÜNLER?M?ZDE fiyat de?i?ikli?i olacakt?r.

F?YATI DE???MEYEN ÜRÜNLER?M?Z:
Kent Switch,
Kent D Range Blue & Grey,
Kent Drange Long Blue & Grey,
Kent Dark Blue & Long ve Kent Slims.

1 N?SAN 2021  ZAMLI S?GARA F?YATLARI 

Kent Dark Blue & Long:15TL,
Kent Switch:15TL,
Kent D Range(Blue&Grey,Long Blue&Grey):15TL,
Kent Slims(Black,Grey):18TL,
Kent (Blue,Grey,White):16TL,
Tekel 2000:14.5TL,
Rothmans:14.5TL,
Tekel 2001:14,5TL,
Viceroy:15TL,
Pall Mall:15TL,
Samsun:15TL,
Maltepe:15TL