Survivor 1 Nisan Per?embe Kim Elendi,Hanzade mi,Aleyna m?,Öykü mü,SMS Oylama S?ralamas?

Survivo ünllüler gönüllüler de yeni hafta heyecan? devam ediyor. Bu hafta birle?me partisi nedeniyle sal? günü eleme olmayacak Bu ak?am yeni dokunulmazl?k oyunu kazanan tak?m da belli oldu 30 Mart Sal? dokunulmazl?k oyunu hangi tak?m kazand? eleme adaylar? kimler oldu netle?ti.1 nisan 2021 per?embe Survivor'da kim elendi? Aylena Çal??kan m? ,Hanzade mi,Öykü mü gitti? SMS oylama sonuçlar?na göre bu ak?am belli oluyor.

Survivor 1 Nisan Per?embe Kim Elendi,Hanzade mi,Aleyna m?,Öykü mü,SMS Oylama S?ralamas?

Survivo ünllüler gönüllüler de yeni hafta heyecan? devam ediyor. Bu hafta birle?me partisi nedeniyle sal? günü eleme olmayacak Bu ak?am yeni dokunulmazl?k oyunu kazanan tak?m da belli oldu 30 Mart Sal? dokunulmazl?k oyunu hangi tak?m kazand? eleme adaylar? kimler oldu netle?ti.1 nisan 2021 per?embe Survivor'da kim elendi? Aylena Çal??kan m? ,Hanzade mi,Öykü mü gitti? SMS oylama sonuçlar?na göre bu ak?am belli oluyor.

Survivor 1 Nisan Per?embe Kim Elendi,Hanzade mi,Aleyna m?,Öykü mü,SMS Oylama S?ralamas?
01 Nisan 2021 - 22:30

Survivor'da eleme aday? pazartesi ak?am? kesinle?ti. Tv8 ekranlar?nda yay?nlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde dokunulmazl?k oyununda ipi gö?üsleyen tak?m ünlüler olurken, gönüllüler konseyde oylama yapt?. Survivor'?n 29 Mart ak?am? ekranlara gelen son bölümünde Hanzade ve Aleyna Çal??kan'?n oylar? e?it ç?kt?. Böylece iki isim eleme aday? olarak belirlendi. Ödül oyununun da galibi olan ünlüler yemek yeme f?rsat? elde etti.

30 MART  SALI SURV?VOR'DA ELEME ADAYI K?MLER OLDU? 

30 mart sal? ak?am? son dokunulmazl?k oyunu kazanan tak?m gönüllüler tak?m? olunca ünlüler eleme konseyine ç?kt?. Ada konseyinde kimin ad? yaz?ld? adaya kim veda edecek merakla bekleniyor.

Dokunulmazl?k parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler tak?m? gecenin sonunda ada konseyinde oylama gitti. ?lk etapta yar??mac?lar halktan gelen SMS oylamas?na ç?kt?.

Aleyna Kalayc?o?lu ile Ay?e’nin arkada?lar?ndaki gerginlik de konseyde ele al?nd?. SMS oylamas? sonras? yar??mac?lar adadan gitmesini istedikleri isimlere oylar?n? verdi.

Pazartesi ak?am? ?smi yaz?lanlar Hanzade, Aleyna Kalayc?o?lu ve Aleyna Çal??kan oldu. Oy sonuçlar?n? aç?klayan Acun Il?cal? Hanzade ve Aleyna Çal??kan'?n aday oldu?unu duyurdu

30 mart sal? günü bu ak?em ünlüler ada konseyinde eleme aday? söyleyecek.