LPG ye 2 Temmuz Cumadan geçerli olmak üzere 39 kuru? zam yap?ld?

Enerji petrol gaz sendikas?ndan yap?lan aç?klamaya göre 2 temmuz cuma gününden geçerli olmak üzere lpg fiyatlar?na 39 kuru? zam yap?ld?.

LPG ye 2 Temmuz Cumadan geçerli olmak üzere 39 kuru? zam yap?ld?

Enerji petrol gaz sendikas?ndan yap?lan aç?klamaya göre 2 temmuz cuma gününden geçerli olmak üzere lpg fiyatlar?na 39 kuru? zam yap?ld?.

LPG ye 2 Temmuz Cumadan geçerli olmak üzere 39 kuru? zam yap?ld?
01 Temmuz 2021 - 17:29

temmuz ay? ba??nda zam haberleri gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz ?kmal ?stasyonlar? ??veren Sendikas? (EPG?S) twitter sayfas?ndan ?u aç?klama yap?ld?:

Akaryak?t Ürünlerinde Fiyat Art???

02/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 39 KR?/LT

Pompa sat?? fiyatlar?na yans?yacak ?ekilde art?? olmu?tur.