Kanal D Sadakatsiz Dizisi 25 Kas?m Çar?amba 8. Yeni Bölüm Fragman?nda Asya'n?n Yeni ?ok Etti

Kanald Ekranlar?nda çar?amba ak?amlar? büyük begeni ile izlenen sadakas?z dizisinin yeni bölüm fragman? yay?nland?.Volkan ile Asyan?n hayat mücadelesini anlatan dizinin yeni bölüm de neler olacak son fragman? ç?kt?.

Kanal D Sadakatsiz Dizisi 25 Kas?m Çar?amba 8. Yeni Bölüm Fragman?nda Asya'n?n Yeni ?ok Etti

Kanald Ekranlar?nda çar?amba ak?amlar? büyük begeni ile izlenen sadakas?z dizisinin yeni bölüm fragman? yay?nland?.Volkan ile Asyan?n hayat mücadelesini anlatan dizinin yeni bölüm de neler olacak son fragman? ç?kt?.

Kanal D Sadakatsiz Dizisi 25 Kas?m Çar?amba 8. Yeni Bölüm Fragman?nda Asya'n?n Yeni ?ok Etti
22 Kasım 2020 - 00:31

Sadakasiz dizisi 25 kas?m çar?amba yeni bölüm de asya o?lunu volkan?n yasak a?k yasad??? eve yolluyor.O?lu babas?n? görünce onun neden o evde oldu?unu ö?renmek istiyor. Yeni bölüm de neler ya?anacak fragman da belli oldu.

SADAKATS?Z D?Z?S? 8.YEN? BÖLÜM FRAGMANI 

https://youtu.be/h9urMMEzx6E?t=5Sadakatsiz 18 Kas?m Çar?amba yay?nlanan son bölümde Volkan, Asya'ya kar?? kozlar?n? kullanmaya ba?l?yor. O?lunun velayetini alabilmek için Asya'y? geçmi?inden vuran Volkan nas?l bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri de?i?tiren yüzle?menin ard?ndan Asya kendini beklemedi?i bir ç?kmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktas?na gelen Derin, Volkan’a s???n?rken, i?iyle ilgili ya?ad??? sorunlar Volkan’? tümüyle kö?eye s?k??t?rm??t?r. ?ki taraf?n da var gücüyle sald?rd??? bu sava?tan kimin galip ç?kaca?? bilinmezken, Asya ve Volkan’?n birbirlerinde açt?klar? yaralar her bir darbede daha da derinle?mektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek ba??na m? sava?acak yoksa yan?nda bu defa birilerini mi alacak? Ali, babas?n?n ihanetini ö?renecek mi?