Tapu harc? geliri 9 ayda 27,9 milyar TL'yi geçti!

Verilen detaylara göre, ülkemizde bu senenin ilk 9 ay?nda 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul sat?? i?lemi gerçekle?tirildi. Söz konusu bu sat?? i?lemlerinden de 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 Türk Liras? tapu harc? geliri elde edildi.

Tapu harc? geliri 9 ayda 27,9 milyar TL'yi geçti!

Verilen detaylara göre, ülkemizde bu senenin ilk 9 ay?nda 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul sat?? i?lemi gerçekle?tirildi. Söz konusu bu sat?? i?lemlerinden de 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 Türk Liras? tapu harc? geliri elde edildi.

Tapu harc? geliri 9 ayda 27,9 milyar TL'yi geçti!
07 Ekim 2022 - 21:52

Ülkemizde bu senenin ilk 9 ay?nda 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul sat?? i?lemi gerçekle?tirildi. Söz konusu bu sat?? i?lemlerinden de 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 Türk Liras? tapu harc? geliri elde edildi.

Anadolu Ajans? muhabirinin Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl??? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü?ü yetkililerinden ald??? bilgilere göre, geçen ay toplamda 295 bin 953 gayrimenkul sat?? i?lemi gerçekle?tirildi. Bu sat?? i?lemlerinde ise 3 milyar 421 milyon 60 bin 27 Türk Liras? tapu harc? geliri sa?land?.
Aç?klanan resmi rakamlara göre, Eylül ay?nda toplamda 311 bin 428 gayrimenkul sat?? i?leminin gerçekle?tirildi?i A?ustos ay?na göre, gayrimenkul sat?? i?lemi oran?nda yüzde 5 azald?.
Yine aç?klanan resmi rakamlara göre, Türkiye genelinde ocak-eylül 2022 döneminde 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul sat?? i?lemi gerçekle?tirildi. Söz konusu bu i?lemlerden 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 Türk Liras? tapu harc? geliri elde edildi.
Söz konusu i?lemlerin 1 milyon 27 bin 784 adetini konut, 423 bin 591 adetini arsa, 687 bin 241 adetini tarla, 110 bin 80 adetini i? yeri, geri kalanlar?n? ise di?er ta??nmazlar?n sat??? olu?turdu.
Peki en çok sat?? i?lemi hangi ?ehirde yap?ld?? ?stanbul,  Ankara  ve ?zmir'de kaç sat?? i?lemi yap?ld?? ??te merak edilen sorular?n yan?tlar?...
[Tapu harc? geliri 9 ayda 27,9 milyar TL yi geçti!]
Yine aç?klanan resmi rakamlara göre, en çok i?lem yap?lan ?ehir toplamda 300 bin 549 sat??la ?stanbul oldu. Mega kent ?stanbul'u 154 bin 657 sat?? ile Ankara, 124 bin 720 sat?? ile ?zmir, 93 bin 667 sat?? ile Antalya, 88 bin 125 sat?? ile Bursa, 73 bin 226 sat?? ile Konya, 62 bin 549 sat?? ile Kocaeli ve 62 bin 88 sat?? ile Bal?kesir izledi.