No 27 Residence ve Stüdyo House geliyor! Özyurtlar Holding'ten ?stanbul'a 2 yeni proje!

?n?aat ve gayrimenkul sektörünün köklü markas? Özyurtlar Holding, iki yeni proje için dü?meye bast?. Beylikdüzü’ndeki ‘No 27 Residence’ ve Ispartakule’deki ‘Stüdyo House’ daire ve ticari alanlar olmak üzere karma projeler ?eklinde hayata geçiriliyor. ??te ayr?nt?lar...

No 27 Residence ve Stüdyo House geliyor! Özyurtlar Holding'ten ?stanbul'a 2 yeni proje!

?n?aat ve gayrimenkul sektörünün köklü markas? Özyurtlar Holding, iki yeni proje için dü?meye bast?. Beylikdüzü’ndeki ‘No 27 Residence’ ve Ispartakule’deki ‘Stüdyo House’ daire ve ticari alanlar olmak üzere karma projeler ?eklinde hayata geçiriliyor. ??te ayr?nt?lar...

No 27 Residence ve Stüdyo House geliyor! Özyurtlar Holding'ten ?stanbul'a 2 yeni proje!
16 Ekim 2022 - 23:22

Kuruldu?u günden bu yana güvenli ve ula??labilir projeler hayata geçiren Özyurtlar Holding, ?imdi de iki yeni proje için dü?meye bas?yor. Yat?r?mlar?na pandemi sürecinde bile ara vermeyen Özyurtlar Holding, ‘No 27 Residence’ ve ‘Stüdyo House’ projelerini hayata geçirecek. 

Hafriyat çal??malar?n?n ba?lad??? iki projede de sat?? a?amas?na gelindi. Her iki proje de mega kent ?stanbul'da hayata geçiriliyor.  Projelerin 24 ayda teslim edilmesi planlan?yor. 
Beylikdüzü’nde toplam 22 bin 500 metrekare alanda konumlanan No 27 Residence projesi sekiz kat yüksekli?e sahip 3 blok halinde in?a ediliyor. Projede 240 konut ve 22 ticari alan bulunuyor. 
Ispartakule'de yükselecek olan Stüdyo House projesi ise 15 katl? tek blok olarak in?a ediliyor. Projede 195 adet konut ve 10 adet ticari alan yer al?yor. 

No 27 Residence ile 240 adet 2+1 daire geliyor
Residence sistemiyle hizmet sunmak üzere planlanan No 27 Residence projesinde 240 adet 2 oda 1 salon daire yer al?yor. Projede 22 adet ticari alan da bulunuyor. Tam donan?ml? ?ekilde tasarlanan daireler yerden ?s?tma, full ankastre ve gömme dolap gibi özelliklere sahip. Hamam, sauna ve spor salonu imkanlar?na da yer verilen projede, 7/24 resepsiyon hizmetiyle  konut sahiplerine konforlu bir hayat sunuluyor. Proje Beylikdüzü metrobüs dura??na, üniversite, özel okullar, hastane, pazar yeri ve al??veri? merkezlerine yürüme mesafesinde konumlan?yor. 

Stüdyo House projesinde tücari tapu ve yüzde 18 KDV f?rsat?
Stüdyo House projesi 16 bin metrekarelik in?aat alan?nda, 15 kat yüksekli?e sahip tek blok ?eklinde in?a ediliyor. Home ofis kullan?m?na uygun 1+0 ve 1+1 olmak üzere toplam 195 daireye yer verilen proje, ticari tapulu ve yüzde 18 KDV f?rsat?yla sunuluyor. 
Her kat?ndan deniz ve göl manzaras?na halim olunan Stüdyo House projesi, full donan?ml? ve residence sistemiyle hizmet sunmak üzere dizayn edildi. 
Yeni projelere ili?kin aç?klamalarda bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Tamer Özyurt, "Yat?r?mc?lar?m?z?n markam?za olan güveni ve güçlü özkaynaklar?m?z yeni projeleri hayata geçirmemizde itici güç oluyor. Sadece oturum de?il, yat?r?m odakl? projeler üretiyoruz. Bu çerçevede ?imdi de iki proje için ayn? anda dü?meye bast?k" ifadelerini kulland? ve No 27 Residence ve Stüdyo House projelerini hayata geçireceklerini belirtti. 
"Ayr?ca çok yak?nda konut al?c?s?n?n kar??s?na yüksek katma de?erli dev bir projeyle ç?kmaya haz?rlan?yoruz" diyen Tamer Özyurt, yat?r?mc?lar?n k?sa sürede yüksek prim elde ederek, güvenli ve konforlu bir alanda ya?amlar?n? sürdürece?ini dile getirdi.