WhatsApp'da Yeni Özellik Ses Getirecek Sesli Mesaj Gönderenler ?çin Önemli Güncelleme

Dünyan?n en çok kullan?lan online mesaj servisi Whatsapp a yeni özellikler gel meye devam ediyor Sms'i taht?ndan eden uygulamaya ard???k sesli mesaj özelli?ini yay?nlamaya haz?rlan?yor.Bu özellik ile tüm mesajlar? dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalm?yor.

WhatsApp'da Yeni Özellik Ses Getirecek Sesli Mesaj Gönderenler ?çin Önemli Güncelleme

Dünyan?n en çok kullan?lan online mesaj servisi Whatsapp a yeni özellikler gel meye devam ediyor Sms'i taht?ndan eden uygulamaya ard???k sesli mesaj özelli?ini yay?nlamaya haz?rlan?yor.Bu özellik ile tüm mesajlar? dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalm?yor.

WhatsApp'da Yeni Özellik Ses Getirecek Sesli Mesaj Gönderenler ?çin Önemli Güncelleme
02 Aralık 2018 - 18:20

Son yay?nlanan WhatsApp beta güncellemesi, ?irketin ard???k sesli mesaj özelli?ini yay?nlamaya haz?rland???n? gösteriyor.

Ard???k sesli mesaj özelli?i, art arda birden fazla sesli mesaj alan kullan?c?lar?n, ilk sesli mesaj? oynatmaya ba?lamas?yla birlikte tüm sesli mesajlar?n art arda oynat?lmas?na dayan?yor. Böylece kullan?c?lar tüm mesajlar? dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalm?yorlar.

WhatsApp, tüm sesli mesajlar oynat?ld???nda kullan?c?lar? özel bir sesle uyar?yor. Bu ses, oynat?labilecek bir sesli mesaj oldu?unda farkl?, tüm sesli mesajlar oynat?ld???nda farkl? tonda oluyor. Böylece kullan?c?lar hiçbir sesli mesaj? dinlemeden geçmemi? oluyorlar.

Ard???k sesli mesaj özelli?i uygulama kodlar?n?n içinde yer alsa da henüz WhatsApp taraf?ndan etkinle?tirilmi? de?il.

YORUMLAR

  • 0 Yorum