Fox TV Zuhal Topal Sofrada Sunucusu Zuhal Topal Kimdir Kaç Ya??nda Evli mi Aslen Nerelidir ?

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan evlilik programlar?n?n yasaklanmas? sonras?nda 1 y?l ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Zuhal Topal ?imdiler de fox tv de Zuhal Topal Sofrada program? ile büyük begeni topluyor Ünlü oyuncu hakk?nda merak ettikleriniz

Fox TV Zuhal Topal Sofrada Sunucusu Zuhal Topal Kimdir Kaç Ya??nda Evli mi Aslen Nerelidir ?

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan evlilik programlar?n?n yasaklanmas? sonras?nda 1 y?l ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Zuhal Topal ?imdiler de fox tv de Zuhal Topal Sofrada program? ile büyük begeni topluyor Ünlü oyuncu hakk?nda merak ettikleriniz

Fox TV Zuhal Topal Sofrada Sunucusu Zuhal Topal Kimdir Kaç Ya??nda Evli mi Aslen Nerelidir ?
03 Aralık 2018 - 08:56

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde ?stanbul'da dünyaya geldi. Üniversite s?navlar?nda Mimarl?k Fakültesi iç mimari bölümünü ve ayn? zamanda yetenek s?nav?yla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazand?. Fakat tercihini küçük ya?lardan bu yana ilgi duydu?u tiyatrodan yana kulland?. 1995 y?l?nda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya ba?lad?.1996 y?l?nda özel bir tiyatroda iki ayr? çocuk oyununda ba?rol oynad?. 1997 y?l?nda Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yapt?.
1997 y?l?nda konservatuar?n son s?n?f?nda iken "Sevda Kondu" adl? dizide Erdal Özya?c?lar'?n k?z? rolünde oynad?.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çe?itli organizasyonlarda yer ald?, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatç?l??? ve tv sunuculu?u yapt?.

Zuhal Topal, 2003 y?l?nda ba?rollerini ?nci Türkay ve ?ahap Say?lgan'?n oynad??? Sihirli Annemdizisinde Suzan karakteri ile tan?nd?. 2004 y?l?nda Halide Edip Ad?var'?n kitab?ndan uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canland?rd?.2006- 2009 y?llar? aras?nda senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Alt?ner, Sinan Çal??kano?lu, Kayhan Y?ld?zo?lu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla ?enol, Serkan ?enalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncular?n rol ald??? "Selena" adl? dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" ad?nda kötü bir müdireyi oynad?.

2007 y?l?nda Show TV'de yay?nlanan yar??ma program? "?ark? Söylemek Laz?m" 1. Sezonunda yar??mac? olarak kat?ld? koçlu?unu ?lhan ?e?en yapt? ve birinci oldu. Yar??man?n jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tu?suz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, ?nci Çay?rl?, Oray E?in, Ey?an Özhim olurken di?er yar??mac?lar ise; Hilal Özdemir – Haz?m Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda An?l Yark?n –Helin Av?ar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Suba??, I??n Karaca – Vatan ?a?maz,Burcu Güne? – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Sayg?ner, Linet – Erhan Yaz?c?o?lu, Zeynep Dizdar –Ya?mur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.2009 y?l?nda Metin Akp?nar'?n ba?rolünde oynad??? "Papatyam" adl? dizide rol ald?. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, F?rat Tan?? ,?lker Ayr?k, Halit Akçatepe’nin ba?rollerini payla?t??? "Geni? Aile" adl? dizide rol ald?. 

Tiyatro oyunculu?u ba?ta olmak üzere, dizi, film oyunculu?u ve sunuculuk yapmaktad?r. 9 senedir ?ark?c? ve müzisyen Korhan Sayg?ner ile evlidir, Lina ad?nda bir k?z çocu?u vard?r.


YORUMLAR

  • 0 Yorum