TV8 Master Chef Türkiye Jürisi Mehmet Yalç?nkaya Kimdir,Mehmet ?ef Nereli Kaç Ya??nda Evli mi Restoran? Nerede ?

Tv8 ekranlar?nda haftada 2 gün yay?nlanan ünlü yemek program? Master chef de jüri üyeli?i yapan Mehmet Yalç?nkaya yay?nlarda sert ki?ili?i ile tan?n?yor.Peki Mehmet Yalç?nkaya hakk?nda merak etti?imiz neler kimdir nereli hangi restoran da çal???yor.

TV8 Master Chef Türkiye Jürisi Mehmet Yalç?nkaya Kimdir,Mehmet ?ef Nereli Kaç Ya??nda Evli mi Restoran? Nerede ?

Tv8 ekranlar?nda haftada 2 gün yay?nlanan ünlü yemek program? Master chef de jüri üyeli?i yapan Mehmet Yalç?nkaya yay?nlarda sert ki?ili?i ile tan?n?yor.Peki Mehmet Yalç?nkaya hakk?nda merak etti?imiz neler kimdir nereli hangi restoran da çal???yor.

TV8 Master Chef Türkiye Jürisi Mehmet Yalç?nkaya Kimdir,Mehmet ?ef Nereli Kaç Ya??nda Evli mi Restoran? Nerede ?
08 Ağustos 2020 - 22:47

Mehmet Yalç?nkaya, 1988’de orta ö?renimini bitirerek ba?lam?? oldu?u mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev ald?.

2004 y?l?nda ?stanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine e?itim ald?.
2005 y?l?nda Amerika' n?n ünlü gurme dergisi "CULINARY" de
Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yay?nland?. Yine 2007 y?l?nda ayn? derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yay?nland?. Mehmet Yalç?nkaya
, Almanya’n?n Erfurt ?ehrinde, dört y?lda bir yap?lan 2008 IKA OL?MP?YADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfa?? ile ilgili çe?itli fuar, festival ve yar??malarda madalya, ?ilt ve sertifikalar kazand?. Halen uluslar aras? yemek yar??malar?nda ülkemizi temsil etmektedir.

Farkl? tatlar?n bulu?mas? olan "Fusion Mutfak" ak?m?n? yapm?? oldu?u çal??malar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalç?nkaya, 2007 y?l?nda Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çal??ma olan ki?iye özel servis konseptini geli?tirdi.

Mehmet Yalç?nkaya, 2008 y?l?nda, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adl? tak?m? kurdu. Uluslararas? yar??malarda yar??an tak?m?n kaptanl???n? yapt?.

2009 y?l?nda özel bir istekle Katar Ba?bakanl??? Konutlar? ve özel yatla( Al M?rgab) dünya turuna c?kt? Burada yapt??? çal??malarda 1 M?chel?n y?ld?zl? Chef olan Frans?z Carlos Marshal ile Katar Ba?bakanl??? bünyesindeki konutlarda ?talya, Fransa da çal??malarda bulundu.

2010 y?l?nda Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanl??? bünyesinde gastronomi workshoplar? gerçekle?tirmi? ayn? zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuar? dahil bir çok ?nternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 y?l?nda Türkiye A?ç?lar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya A?ç?lar Olimpiyatlar?nda dünya ikincisi oldu. Yalç?nkaya hakk?nda 2013 y?l?nda Al monitör yazar? Californiya Üniversitesi Ö?retim Üyesi P?nar Tremblay taraf?ndan Inno Turk?sh Cusine adl? makale yay?nland?.


YORUMLAR

  • 0 Yorum