Master Chef Türkiye 9 Ekim Sal? Dün Kim Elendi Gitti,Tv8 Master Chef Son Bölüm Özlem mi U?ur mu Ayr?ld? ?

Tv8 master chef son bölüm de bugün eleme heyecan? ya?an?yor.Bu ak?am 4 isimden 1 ki?i daha hayallerine veda edecek Kerem U?ur Tu?çe ve Özlem eleme potas?na girip son yemeklerini ?eflere be?endirecekler.Hazer ?efin yapt??? yeme?i tutturamayan elenecek.

Master Chef Türkiye 9 Ekim Sal? Dün Kim Elendi Gitti,Tv8 Master Chef Son Bölüm Özlem mi U?ur mu Ayr?ld? ?

Tv8 master chef son bölüm de bugün eleme heyecan? ya?an?yor.Bu ak?am 4 isimden 1 ki?i daha hayallerine veda edecek Kerem U?ur Tu?çe ve Özlem eleme potas?na girip son yemeklerini ?eflere be?endirecekler.Hazer ?efin yapt??? yeme?i tutturamayan elenecek.

Master Chef Türkiye 9 Ekim Sal? Dün Kim Elendi Gitti,Tv8 Master Chef Son Bölüm Özlem mi U?ur mu Ayr?ld? ?
22 Ekim 2018 - 13:46

Master Chef 9 ekim sal? günü 2 dokunulmazl?k oyununu yine mavi tak?m kaybetti ?lk gün dokunulmazl?k oylamas?nda en çok oy alan  Tu?çe eleme potas?na girerken 2.gün en çok oy alan isimler U?ur 5 oy Kerem 4 oy Meltem  4 oy ald?.Dokunulmaz olan Esra bu haftay? rahat geçiren isim oldu.

MASTER CHEF TÜRK?YE 9 EK?M SALI DÜN K?M ELEND?.

Master chef de ilk elemeden kurtulan isim Kerem oldu 3 ?ef 2. arkada?lar?n?n yan?na yollad?klar? isim Tu?çe oldu ad? söylenen tu?çe sevinç den gözya?lar?n? tutamad?.Eleme potas?na 2 isim kald? elenen u?ur mu özlem mi kim oldu jüriden gelecek aç?klama merakla bekleniyor.

Elemeye giden isimler Kerem Özlem U?ur ve Tugçe elenmemek için son yemeklerini yap?yor.3 ?ef en güzel yemek yapan 3 ki?i odaya yollarken 1 ki?i de eleyecek. Tu?çe mi U?ur mu Özlem mi Kerem mi elendi son yemeklerini yap?yorlar. U?ur ile Fianle kalan Özlem Master Chef yar??mas?na veda eden isim oldu U?ur 3. kez kurtard?.

YORUMLAR

  • 0 Yorum