?stanbullulara toplu konut müjdesi! Sultangazi'ye tam 488 yeni konut geliyor!

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Sultangazi'de 488 yeni konut in?a edecek. Proje 392 milyon 200 bin 815 TL'ye mal olacak.

?stanbullulara toplu konut müjdesi! Sultangazi'ye tam 488 yeni konut geliyor!

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Sultangazi'de 488 yeni konut in?a edecek. Proje 392 milyon 200 bin 815 TL'ye mal olacak.

?stanbullulara toplu konut müjdesi! Sultangazi'ye tam 488 yeni konut geliyor!
27 Eylül 2022 - 22:17

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Sultangazi'de 509 ba??ms?z birim in?a edecek. Projede 488 konut ve 21 adet ticari alan yer alacak.
?BB Sultangazi projesi için Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl???'na ba?vuru yap?ld? ve Çevresel Etki De?erlendirme (ÇED) süreci ba?lad?.
?stanbul ?li, Sultangazi ?lçesi, Gazi Mahallesi 1187 ada 19 parsel üzerinde hayata geçirilecek olan projede faaliyet sahas? için gerekli tüm izinler al?nd?ktan sonra in?aata ba?lanacak.
Arsa alan? 26 bin 729 metrekare olarak belirlenen ?BB Sultangazi projesinde toplam 509 adet ba??ms?z bölüm yer alacak. Söz konusu 18 adet bloktan olu?acak.
[?BB den ?stanbullulara toplu konut müjdesi! Sultangazi ye tam 488 yeni konut geliyor!]
?BB Sultangazi projesi kapsam?nda A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K ve L bloklar?n tamam? konut olup, M,N,O,P,R,S bloklar?nda ticari alanlar yer alacak. Projede yer alan konutlar 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarland?. 
100 bin 358 metrekare kapal? in?aat alan?na sahip olan ?BB Sultangazi projesindeki bloklar en çok 5 bodrum kat olacak ?ekilde tasarland?. Projede yer alan bloklar?n toplam oturum alan? 16 bin 162 metrekare olarak belirlendi.
?BB Sultangazi projesinde havuz planlanmam?? olup, projedeki ticari alanlar içerisinde kre?, mahalle evi (kafe) ve market yer alacak. Ayr?ca projede yaya yolu, aç?k otoparklar, kameriye, çocuk oyun park? vb. yap?sal peyzaj alan? olarak 3 bin 412 metrekarelik alan ayr?ld?. 
7 bin 155 metrekarelik ye?il alana da yer verilecek olan ?BB Sultangazi projesine 292 adet a?aç dikilmesi planlan?yor.
Peki ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Sultangazi projesi nerede? ?BB Sultangazi projesi ne zaman tamamlanacak? ??te merak edilen sorular?n yan?tlar?...
?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Sultangazi'de 488 yeni konut in?a edecek. Proje 392 milyon 200 bin 815 TL'ye mal olacak.
 
Ticari alan için 5 bin 815 metrekarelik alan?n ayr?ld??? ?BB Sultangazi projesinde 435 araçl?k kapal? otopark da yer alacak. ?BB Sultangazi projesinde iskân a?amas?na geçi? için 2024 y?l?n?n sonu hedefleniyor. 
[?BB den ?stanbullulara toplu konut müjdesi! Sultangazi ye tam 488 yeni konut geliyor!]
 
?BB Sultangazi projesi nerede?
?BB Sultangazi projesinin çevresinde konut, yol ve park yer al?yor.  Proje alan?na en yak?n okul 28 metre mesafede yer alan Sair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, en yak?n hastane, 220 metre mesafede yer alan Gazi Hastanesi. 
Ayr?ca proje sahas?na en yak?n sulak alan ku? uçu?u 1,7 kilometre mesafedeki Alibey Baraj?. Proje sahas?n?n E-80 karayoluna mesafesi ku? uçu?u 650 metre, E-5 karayoluna mesafesi de ku? uçu?u 6,8 kilometre. Atatürk Havaalan? proje sahas?na ku? uçu?u 13,3 kilometre.