Ye?il Mercime?in Faydalar? ve Zararlar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?

Sofralar?m?zda s?kça tüketti?imiz baklagillerden birisi olan ye?il mercime?in saymakla bitmeyen yararlar? vard?r.Tam bir vitamin deposu olan ye?il mercimek ba????kl??? güçlendirir.Birçok hastal??a da iyi gelen ye?il mercime?in yaralar? ve zararlar? nelerdir,hangi hastal?klara iyi geliyor?

Ye?il Mercime?in Faydalar? ve Zararlar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?

Sofralar?m?zda s?kça tüketti?imiz baklagillerden birisi olan ye?il mercime?in saymakla bitmeyen yararlar? vard?r.Tam bir vitamin deposu olan ye?il mercimek ba????kl??? güçlendirir.Birçok hastal??a da iyi gelen ye?il mercime?in yaralar? ve zararlar? nelerdir,hangi hastal?klara iyi geliyor?

Ye?il Mercime?in Faydalar? ve Zararlar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?
06 Şubat 2021 - 22:50

YE??L MERC?ME??N FAYDALARI NELERD?R,HANG? HASTALIKLARA ?Y? GEL?YOR?

-?çerdi?i vitamin ve mineraller yard?m?yla metabolizmay? destekler. Ayn? zamanda vücudun zinde olmas?n? sa?lar.

-Yüksek miktarda protein bulundurmas? sebebiyle vücudun kas yap?s?n? güçlendirir.

-?yi bir folik asit kayna??d?r. Kalp rahats?zl?klar?nda, osteoporozda ve hamilelikte vücudu destekler.

-Ba????kl??? güçlendirir.

-Lif aç?s?ndan oldukça zengindir. Mercimekte bulunan diyet lifleri kan ?ekeri seviyesinin dengelenmesinde yard?mc? olur.

-Ye?il mercimekteki çözünmeyen lifler ise ba??rsa?? temizlemekte (haz?ms?zl?k gibi problemlerde) yard?mc? olur.-Kalp sa?l??? için önemli olan folik asit ve magnezyum içermesi nedeniyle kalp sa?l???n? destekler.

-Kolesterolü dü?ürerek, yüksek kolesterol nedeniyle olu?an rahats?zl?klar? engeller.

-Sindirimi uzun sürdü?ünden bulundurdu?u karbonhidratlar hemen kana geçmez. Yava? sindirildi?inden uzun süre tok tutar.

-Kanserle mücadelede yard?mc? olur.

-Antioksidan olmas? sebebiyle metabolizmay? destekler, hücre hasar?n? engeller.

-Demir bak?m?ndan zengin olmas? yard?m?yla vücuda enerji verir, yorgunluk hissini azalt?r. Ayr?ca adet dönemindeki kad?nlar?n, hamilelerin ve emziren annelerin ihtiyac? olan demiri kar??lamada yard?mc? olur.-Beyin ve sinir sistemi rahats?zl?klar?n?n (Alzheimer gibi) olu?ma riskini azalt?r, ayr?ca beyin ve sinir sisteminin sa?l???n? korunmas?nda destekleyicidir.

-Yüksek lif içeri?i nedeniyle insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet gibi rahats?zl?klarda yard?mc? olur.

-?çerdi?i magnezyum yard?m?yla böbrek sa?l???n? korumada yard?mc?d?r.

YE??L MERC?ME??N ZARARLARI NELERD?R?

-Alerjik reaksiyona yol açabilir.

-Fazla tüketimi gaz problemlerine neden olabilir.

-Fazla tüketimi safra ta?? ve böbrek problemlerine neden olabilir.