MP? 2 Kas?m Cumartesi En Son Say?sal Loto Sonuçlar? Say?sal Loto'da 6 Bilen Var m? Kaç Ki?i Bildi

Milli piyango idaresinin çar?amba ve cumartesi günü yapt??? say?sal loto çekili?i 2 kas?m 2019 cumartesi sonuçlar? merakla bekleniyor.3. kez devir eden ikramiye 5 milyon TL'ye yakla?t?.6 ?ansl? rakam? tutturan büyük ikramiyeyi kazanacak.2 kas?m sonuçlar? ?ansl? rakamlar? saat 22'de belli olacak.

MP? 2 Kas?m Cumartesi En Son Say?sal Loto Sonuçlar? Say?sal Loto'da 6 Bilen Var m? Kaç Ki?i Bildi

Milli piyango idaresinin çar?amba ve cumartesi günü yapt??? say?sal loto çekili?i 2 kas?m 2019 cumartesi sonuçlar? merakla bekleniyor.3. kez devir eden ikramiye 5 milyon TL'ye yakla?t?.6 ?ansl? rakam? tutturan büyük ikramiyeyi kazanacak.2 kas?m sonuçlar? ?ansl? rakamlar? saat 22'de belli olacak.

MP? 2 Kas?m Cumartesi En Son Say?sal Loto Sonuçlar? Say?sal Loto'da 6 Bilen Var m? Kaç Ki?i Bildi
03 Kasım 2019 - 12:34

Say?sal loto 5. kez devir yaparak ikramiyeyi katlamaya devam ediyor.Bu gece yap?lacak çekili?te büyük ikramiye 10 milyon tl yi geçti 

2 KASIM CUMARTES? SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Say?sal Loto çekili?inde büyük ikramiye katlanarak büyüyor.Bu ak?amki çekili?te 6 bilen 5 milyon TL'ye yak?n ikramiye kazanacak.
Bu haftaki çekili?ite 6 bilen 1 ki?i ?stanbul bahçelievlerden ç?kt? ve 7 milyon tl üzerinde ikramiye yi kazanmay? bildi. 5 bilen 104 ki?i de 9 bin tl ikramiye kazand?.
06 29 31 32 44 45


26 EK?M CUMARTES? SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Say?sal loto 26 ekim cumartesi çekili?i yap?ld? Milli piyango idaresi çekiliinde 6 bilen ç?kmay?nca 2. devir oldu Büyük ikramiye 3 milyon tl üzerine ç?kt?.Gözler 30 ekim çar?amba çekili?i sonuçlar?nda olacak.
04 06 21 29 30 47

Bu ak?am say?sal loto çekili?i sonuçlar? aç?klan?nca sitemizde olacak.

16 EK?M ÇAR?AMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI ÇEK?L?? RAKAMLARI

16 ekim çar?amba say?sal sonuçlar?na 6 bilen 1 ki?i 15 milyon tl kazand?.?stanbul Gaziosmanpa?a dan bir ki?i milyoner oldu 5 bilen 87 ki?i de 9.700 tl ikramiye kazand?.
01 04 06 35 40 47

Cumartesi günü yap?lan çekili? de 6 bilen olmay?nca büyük ikramiye katlanarak büyümeye devam ediyor. 15 ekim çekili?i sonuçlar? merakla bekleniyor. Geçen hafta ki devir ile büyük ikramiye ne kadar diye merak edenlere 13 milyon üzerine ç?kt? .

12 EK?M CUMARTES? SAYISAL LOTO ÇEK?L??? SONUÇLARI

12 ekim cumartesi say?sal loto çekili?i sonuçlar? aç?kland? 7.kez devir yapan ikramiye rekora gidiyor.
05 06 21 27 37 46

9 Ekim Çar?amba 2019 say?sal loto çekili?i sonuçlar? aç?kland? bu hafta da 6 bile  ç?kmad? büyük ikramiye 10 milyon tl üzeirne ç?kt? gözler  12 ekim cumartesi sonuçlar?na çevrildi.


Say?sal Loto çekili? sonuçlar? 9 Ekim: 04, 22, 30, 37, 42 , 46

Milli Piyango ?daresinin noter huzurunda yapt??? say?sal loto çeki?i 1255.hafta da yap?ld?.Bu hafta 6 bilen olmay?nca 1 milyon tl üzeirndeki ikramiye çar?amba gününe devir etti. 

Çar?amba ve Cumartesi ak?amlar? yap?lan Say?sal Loto sonuçlar? için heyecan sona erdi. Kazand?ran rakamlar belli oldu. ??te sab?rs?szl?kla ara?t??rlan Say?sal Loto çekili? sonuçlar?.

28 eylül say?sal loto çekili?i sonuçlar? aç?kland? bu hafta 6 bilen yine ç?kmad? 6 milyon tl ye yak?n büyük ikramiye çar?amba gününe devir etti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIYOR


?dare taraf?ndan düzenlenen, kat?l?mc?lar?n 1-49 say? kümesi içinden çekili?le belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 say?n?n do?ru tahmin edilmesine dayanan ?ans oyunudur.

Çekili? özel çekili? küresi kullan?lmak suretiyle oyun plan?na göre da??t?lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar?n belirlenmesidir. Say?sal Loto oyunu çekili?leri Çar?amba ve Cumartesi günlerinde yap?lmaktad?r.