?stanbul Barajlar? 11 Nisan Pazar 2021 ?tibariyle Doluluk Oranlar? Rekor K?rd?

Yaz aylar?nda istanbul barajlar?nda doluluk oranlar? yüzde 20 lere kadar dü?mü?tü K?? aylar?nda yo?un ya?mur ve kar ya???? nedeniyle barajlardaki doluluk oranlar? da artmaya ba?lad? 11 Nisan pazar itibariyle istanbul barajlar? rekor seviyesiyesine ula?t?.

?stanbul Barajlar? 11 Nisan Pazar 2021 ?tibariyle Doluluk Oranlar? Rekor K?rd?

Yaz aylar?nda istanbul barajlar?nda doluluk oranlar? yüzde 20 lere kadar dü?mü?tü K?? aylar?nda yo?un ya?mur ve kar ya???? nedeniyle barajlardaki doluluk oranlar? da artmaya ba?lad? 11 Nisan pazar itibariyle istanbul barajlar? rekor seviyesiyesine ula?t?.

?stanbul Barajlar? 11 Nisan Pazar 2021 ?tibariyle Doluluk Oranlar? Rekor K?rd?
11 Nisan 2021 - 12:33

?stanbul’da kurakl?k nedeniyle barajlardaki doluluk oran? Ocak ay?n?n ilk haftas?nda yüzde 20’lerin alt?na kadar dü?mü?tü.

Etkili olan kar ve ya?mur ya???lar?n?n ard?ndan barajlardaki su seviyesi h?zla yükselmeye ba?lad?.

?stanbul’a su sa?layan barajlar?n seviyesi son ya???larla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Baraj? ise Ocak ay?nda alarm vererek su seviyesi yüzde 20’nin alt?na dü?mü?tü.

 
?stanbul’da etkili olan kar ve ya?mur ya???lar? sonras? doluluk oran? yüzde 96.94 seviyelerine ula?t?.

Ömerli Baraj? bu oran ile ?stanbul barajlar? içerisinde doluluk oran? en yüksek baraj olarak 1’inci s?raya yükseldi. Öte yandan, doluluk oran? rekor seviyeye ula?an Ömerli Baraj? havadan görüntülendi.?STANBUL BARAJLARI 11 N?SAN PAZAR ?T?BAR?YLE DOLULUK ORANLARI 

- Ömerli Baraj? yüzde 96.54
- Papuçdere Baraj? yüzde 69.36
- Sazl?dere Baraj? yüzde 41.77
- Büyükçekmece Baraj? yüzde 75.84
- Alibeyköy Baraj? yüzde 66.72
- Terkos Baraj? yüzde 74.43
- Kazandere Baraj? yüzde 71.00
- Elmal? Baraj? yüzde 93.38
- Darl?k Baraj? yüzde 94.06
- Istrancalar Baraj? yüzde 90.88