Rektör Atamalar?: Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel Kimdir?

Meryem Tuncel Rektör Atamalar?n?n Resmi Gazete'de yay?mlanmas?yla en merak edilen kimdir sorusu sorulan oldu. Peki Meryem Tuncel Kimdir?Cumhurba?kan? Erdo?an Meryem Tuncel'i neden Çukurova Üniveristesi Rektörü olarak atad?? ??te Meryem Tuncel ile ilgili merak edilen tüm bilgiler:

Rektör Atamalar?: Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel Kimdir?

Meryem Tuncel Rektör Atamalar?n?n Resmi Gazete'de yay?mlanmas?yla en merak edilen kimdir sorusu sorulan oldu. Peki Meryem Tuncel Kimdir?Cumhurba?kan? Erdo?an Meryem Tuncel'i neden Çukurova Üniveristesi Rektörü olarak atad?? ??te Meryem Tuncel ile ilgili merak edilen tüm bilgiler:

Rektör Atamalar?: Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel Kimdir?
16 Ağustos 2020 - 23:03

Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan yap?lan ve Resmi Gazete'de yay?mlanan rektör atamalar? sonras? gözler yeni atanan isimlere çevrildi. Rektör Atamalar?nda en çok dikkat çeken isim ise Çukurova Üniveristesi Rektörü olarak atanan Meryem Tuncel oldu. Profesör Doktor Meryem Tuncel ismi k?sa süre içinde Google arama motorunda en fazla aranan isimler aras?nda ilk s?raya yükseldi. Meryem Tuncel Rektör Atamalar?n?n Resmi Gazete'de yay?mlanmas?yla en merak edilen kimdir sorusu sorulan oldu. Peki Meryem Tuncel Kimdir? Cumhurba?kan? Erdo?an Meryem Tuncel'i neden Çukurova Üniveristesi Rektörü olarak atad?? ??te Meryem Tuncel ile ilgili merak edilen tüm bilgiler:

TEKSAS’TAN ÇUKUROVA’YA

Teksas Üniversitesi T?p Fakültesi Nefroloji Anabilim Dal? Ba?kan? ve ayn? zamanda ‘Dal?nda Mükemmelli?i Yakalam??’ t?p fakültesi profesörlerini onurland?r?lmak amac?yla verilen ‘Endowed Chair’ ödülünün sahibi Türk bilim insan? Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversite Rektörü olarak atand?.

Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise e?itimini ilçede tamamlad?. Çocukluk hayali olan doktorlu?a Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi´ni kazanarak ad?m atan Meryem Tuncel, okulunu `y?ld?z ö?renci´ olarak bitirdi.

ABD´ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastal?klar? dallar?nda ihtisas yapt?. Ard?ndan da ABD´nin üstün ba?ar?l? insanlara sa?lad??? özel bir vize ile çal??ma ve oturma iznine sahip oldu.

Meryem Tuncel, Amerika Birle?ik Devletleri’nin T?p alan?ndaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve `Dal?nda Mükemmelli?i Yakalam??´ t?p fakültesi profesörlerini onurland?r?lmak amac?yla verilen `Endowed Chair´ ödülünün sahibi oldu.

??TE BUGÜNKÜ REKTÖR ATAMALARI

Adana Alparslan Türke? Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Mehmet Tümay

Akdeniz Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Özlenen Özkan

Ankara Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Atatürk Ünversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Ömer Çommakl?

Çukurova Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Meryem Tuncel

Dicle Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Mehmet Karakoç

F?rat Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Fahrettin Gökta?

Gazi Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Musa Y?ld?z

?nönü Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Ahmet K?z?lay

?stanbul Teknik Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. ?smail Koyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalc?

Ondokuz May?s Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Yavuz Ünal

Orta Do?u Teknik Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Mustafa Ver?an Kök

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Alim Y?ld?z

Trakya Üniversitesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Erhan Tabako?lu

Y?ld?z Teknik Üniveristesi Rektörlü?üne Prof. Dr. Tamer Y?lmaz

YORUMLAR

  • 0 Yorum