LGS 1. Nakil ve LGS 2. TERC?H Sonuçlar? Belli Oldu

2020 LGS (Liselere Giri? S?nav?) 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? Belli oldu.. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? için günlerdir MEB'in sitesine ak?n eden yüzbinlerce ö?rencinin heyecanl? bekleyi?i sona erdi. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? resmen duyuruldu.

LGS 1. Nakil ve LGS 2. TERC?H Sonuçlar? Belli Oldu

2020 LGS (Liselere Giri? S?nav?) 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? Belli oldu.. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? için günlerdir MEB'in sitesine ak?n eden yüzbinlerce ö?rencinin heyecanl? bekleyi?i sona erdi. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? resmen duyuruldu.

LGS 1. Nakil ve LGS 2. TERC?H Sonuçlar? Belli Oldu
17 Ağustos 2020 - 11:25

2020 LGS (Liselere Giri? S?nav?) 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? Belli oldu.. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? için günlerdir MEB'in sitesine ak?n eden yüzbinlerce ö?rencinin heyecanl? bekleyi?i sona erdi. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? resmen duyuruldu.

LGS 1. NAK?L SONUÇLARI VE LGS 2 TERC?H SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 LGS (Liselere Giri? S?nav?) 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? Belli oldu.. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? için günlerdir MEB'in sitesine ak?n eden yüzbinlerce ö?rencinin heyecanl? bekleyi?i sona erdi. LGS 1. Nakil Sonuçlar? ve LGS 2. Tercih Sonuçlar? resmen duyuruldu.
1. Nakil olarak geçen LGS 2. Tercih süreci, 17 A?ustos tarihinde (bugün) de?erlendirmenin tamamlanmas?n?n ard?ndan sonuçlar? ile eri?ime aç?lacak.2020 LGS TERC?H SONUÇLARI VE KAYIT TAKV?M?

Yerle?tirmeye esas 1. Nakil tercih müracaatlar? 10-14 A?ustos 2020 tarihlerinde al?nacak.
Yerle?tirmeye esas 1. Nakil sonuçlar? 17 A?ustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerle?tirmeye esas 2. Nakil tercih müracaatlar? 17-21 A?ustos 2020 tarihlerinde al?nacak.
Yerle?tirmeye esas 2. Nakil müracaat sonuçlar? 24 A?ustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 A?ustos 2020 – Bo? kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerle?emeyen ö?renciler için ?l/?lçe Ö?renci Yerle?tirme ve Nakil Komisyonlar?nca Yerle?tirme Ba?vurular?n?n Al?nmas?
26-27 A?ustos 2020 – Yat?l?l?k Ba?vurular?n?n Okul ve Kurumlarca Al?nmas?
28 A?ustos 2020 – ?l/?lçe Ö?renci Yerle?tirme ve Nakil Komisyonlar? Yerle?tirmelerinin Tamamlanmas?, Yat?l?l?k Yerle?tirme Sonuçlar?n?n ?lan? ve e Pansiyon Üzerinden Kay?tlar?n Sisteme ??lenmesi
31 A?ustos 2020 2020-2021 E?itim ve Ö?retim Y?l? Aç?l???
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum