Kademeli Normalle?me 2. Hafta Sonu 13 Mart Cumartesi Vaka Say?s? Belli Oldu

Kademeli normalle?me sonras?nda korona virüsü günlük vaka say?lar? da artmaya devam ediyor. Sa?l?k bakanl??? verilerine göre 13 mart cumartesi 2021 günlük vaka say?s? ölüm a??r hasta say?s? da belli oldu.

Kademeli Normalle?me 2. Hafta Sonu 13 Mart Cumartesi Vaka Say?s? Belli Oldu

Kademeli normalle?me sonras?nda korona virüsü günlük vaka say?lar? da artmaya devam ediyor. Sa?l?k bakanl??? verilerine göre 13 mart cumartesi 2021 günlük vaka say?s? ölüm a??r hasta say?s? da belli oldu.

Kademeli Normalle?me 2. Hafta Sonu 13 Mart Cumartesi Vaka Say?s? Belli Oldu
13 Mart 2021 - 21:00

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yap?ld?, 15 bin 82 ki?inin Kovid-19 testi pozitif ç?kt?, 65 ki?i hayat?n? kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden payla??ld?.

Buna göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yap?ld?, 15 bin 82 ki?inin Kovid-19 testi pozitif ç?kt?, 65 ki?i ya?am?n? yitirdi, hasta say?s? 841 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 287 ki?inin Kovid-19 tedavisi ya da karantinas?n?n sona ermesiyle iyile?en say?s? 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.


Test say?s? 34 milyon 993 bin 578'e ula?t?. Vaka say?s? 2 milyon 866 bin 12, vefat say?s? 29 bin 421, a??r hasta say?s? 1350 oldu.

Haftal?k verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oran? yüzde 3,8, yatak doluluk oran? yüzde 51,5, eri?kin yo?un bak?m doluluk oran? yüzde 62,4, ventilatör doluluk oran? yüzde 31, ortalama temasl? tespit süresi 8 saat, filyasyon oran? yüzde 99,9 olarak kayda geçti.