Hamsi Bal???n?n Faydalar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?

Sofralar?m?z da s?kça tüketti?imiz bal?k türlerinden birisi olan hamsi bal???n?n saymakla bitmeyen yararlar? vard?r.Tam bir vitamin deposu olan hamsi kalp krizi ve felci engelliyor.Birçok hastal??a da iyi gelen hamsinin faydalar? nelerdir,hangi hastal?klara iyi geliyor?

Hamsi Bal???n?n Faydalar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?

Sofralar?m?z da s?kça tüketti?imiz bal?k türlerinden birisi olan hamsi bal???n?n saymakla bitmeyen yararlar? vard?r.Tam bir vitamin deposu olan hamsi kalp krizi ve felci engelliyor.Birçok hastal??a da iyi gelen hamsinin faydalar? nelerdir,hangi hastal?klara iyi geliyor?

Hamsi Bal???n?n Faydalar? Nelerdir,Hangi Hastal?klara ?yi Geliyor?
06 Şubat 2021 - 19:07

HAMS? BALI?ININ FAYDALARI NELERD?R,HANG? HASTALIKLARA ?Y? GEL?YOR?

1. Hamsinin içinde B, B2, B6 ve B12 vitaminlerini bar?nd?rmas?yla birlikte vücudumuza tam destek sa?lan?yor.

2. Kalp ve damar hastal?klar?n?n olu?umunu engelliyor. ?çerisinde bulunan Omega-3 ya?? sayesinde sa?l???m?z korunmaktad?r.

3. ?yotun bol oldu?u bal?k olmas?ndan dolay? tuz ihtiyac? hamsiyle kar??lanabiliyor.4. Hamsi kalp krizi ve felç riskini azalt?yor.

5. Gözlerin geli?me duygusunu geli?tirerek bulan?k görmeyi ve gözde olu?acak katara?? engelliyor.

6. Karadeniz bölgesinde ya?ayan insanlar?n en ideal besin maddesi olan hamsi, D ve A vitaminleri yönünde oldukça zengindir. Hamsi etinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, iyot ve fosfor, sodyum bulunur.

7. Hamsi kötü kolesterölü dü?ürür ve kan bas?nc?n? ayarlar, kalp ritim bozuklu?unu ciddi oranda önler. Kan?n damar çeperinde p?ht?la?mas?n? önler, migrene de iyi gelir. Depresyon ve stresi ortadan kald?r?r.8. Hamsi cilt için oldukça faydal? bir besindir. Cildi tazeler ve par?l par?l yapar. Saçlar?n?z? daha dolgun ve parlak gösterir. Deri, saç ve t?rnak sa?l??? için hamsi tüketilmelidir.

9. Bal?k yiyen insan ?i?man olmaz derler. Fakat bu durum k?zartma olarak olmad?k zamanlarda tüketilirse tam tersi olur. Ya?da k?zartma ?eklinde de?ilde bal???n f?r?nda pi?irme ?eklinde olmas? daha iyidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum