Son Ya???lar Sonras?nda ?stanbul Barajlardaki Doluluk Oran? Ocak Ay? Son Durumu Belli Oldu

Bu y?l özellikle isanbul da ya???lar mevsim normallerinin alt?nda seyredinde barajlardaki doluluk oran?da azald?. Sonbaharda yüzde 33 lere kadar dü?en doluluk son ya???lar ile yüzde 39 lara kadar tekrar ç?kt?. ?stanbul da ya?anan sa?anak ya??? ve f?rt?na sonras?nda barajlarda doluluk oran? yüzde 44 lere yakla?t?.

Son Ya???lar Sonras?nda ?stanbul Barajlardaki Doluluk Oran? Ocak Ay? Son Durumu Belli Oldu

Bu y?l özellikle isanbul da ya???lar mevsim normallerinin alt?nda seyredinde barajlardaki doluluk oran?da azald?. Sonbaharda yüzde 33 lere kadar dü?en doluluk son ya???lar ile yüzde 39 lara kadar tekrar ç?kt?. ?stanbul da ya?anan sa?anak ya??? ve f?rt?na sonras?nda barajlarda doluluk oran? yüzde 44 lere yakla?t?.

Son Ya???lar Sonras?nda ?stanbul Barajlardaki Doluluk Oran? Ocak Ay? Son Durumu Belli Oldu
07 Ocak 2020 - 18:17

?stanbul kurak bir sonbahar geçirdi. Barajlardaki doluluk oran? yüzde 33’e kadar dü?tü. 2 Aral?k’ta son 10 y?l?n en dü?ük doluluk oran?n?n ard?ndan barajlar son 15 günlük ya???larla dolmaya ba?lad?. 21 Aral?k’ta yüzde 33.98 doluluk oran? ölçülen barajlardaki doluluk bugün ise yüzde 39,02 olarak ölçüldü. Önümüzdeki günlerde beklenen ya???larla barajlar?n daha da dolmas? bekleniyor.

?stanbul Büyük?ehir Belediye (?BB) Sözcüsü Murat Ongun, ?stanbul’da son ya???larla beraber barajlardaki doluluk oran?n?n yüzde 43,77’ye ula?t???n? aç?klad?.Twitter’dan aç?klama yapan ?BB Sözcüsü Murat Ongun, ?stanbul’da son ya???larla beraber barajlardaki doluluk oran?n?n yüzde 43,77’ye ula?t???n? aç?klad?. Ongun, 6 Ocak tarihinde ?stanbul’a verilen su miktar?n?n 2 milyon 683 bin 961 metreküp oldu?unu da belirtti.

??te ?stanbul Su ve Kanalizasyon ?daresi'nin son bir y?ll?k ve son 15 günlük doluluk oran? verileri ?öyle:BU HAFTA YEN?DEN YA?I?LARIN ARTMASI TAHM?N ED?L?YOR.

?stanbul’da pazar gününden itibaren yeni bir ya???l? hava dalgas? kendini gösterecek. Ya???lar?n barajlar?n doluluk oranlar?n? art?raca?? tahmin ediliyor.