Meteoroloji Do?u ve Güneydo?u ?çin Kuvvetli Rüzgar ve Ç?? Uyar?s? Yapt?

So?uk ve ya???l? hava yurdu etkisi alt?na alt? yap?lan son tahminlere göre do?u anadolu ve güneydo?u anadolu bat?s?nda kuvvetli rüzgar etkili olacak Rüzgar h?z?n?n 60 km h?zla esece?i bildirilirken ç?? tehlikesi için de uyar? yap?ld?.

Meteoroloji Do?u ve Güneydo?u ?çin Kuvvetli Rüzgar ve Ç?? Uyar?s? Yapt?

So?uk ve ya???l? hava yurdu etkisi alt?na alt? yap?lan son tahminlere göre do?u anadolu ve güneydo?u anadolu bat?s?nda kuvvetli rüzgar etkili olacak Rüzgar h?z?n?n 60 km h?zla esece?i bildirilirken ç?? tehlikesi için de uyar? yap?ld?.

Meteoroloji Do?u ve Güneydo?u ?çin Kuvvetli Rüzgar ve Ç?? Uyar?s? Yapt?
09 Şubat 2020 - 12:05

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve do?u kesimlerinin parçal? ve çok bulutlu, Karadeniz, ?ç Anadolu'nun kuzey ve do?usu, Do?u Anadolu'nun güneydo?usu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, A?r? ve Mu? çevrelerinin kar ya???l?, di?er yerlerin az bulutlu geçece?i tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve do?u kesimlerde buzlanma ve don olay? bekleniyor. Do?u Karadeniz’in iç kesimleri ile Do?u Anadolu’nun kuzey ve do?usunda ç?? tehlikesi bulunmaktad?r.

??DDETL? RÜZGAR VE ÇI? DÜ?MES? UYARISI GELD? 

Rüzgar?n, Orta ve Do?u Karadeniz k?y?lar?, ?ç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Do?u Anadolu'nun güneyi ile Güneydo?u Anadolu’nun bat?s?nda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendi?inden; olu?abilecek olumsuzluklara (soba ve baca gaz? kaynakl? zehirlenmeler ve ula??mda aksamalar gibi) kar?? dikkatli ve tedbirli olunmas? gerekmektedir.

Do?u Anadolu'nun do?usu ile Do?u Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik e?ime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde ç?? tehlikesi bulundu?undan dikkatli ve tedbirli olunmas? gerekmektedir.

K?y? kesimlerde hafif ve orta, iç ve do?u kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olay? görülece?inden, olu?abilecek olumsuzluklara (ula??mda aksamalar, vb) kar?? dikkatli ve tedbirli olunmas? gerekmektedir.

?STANBUL °C, 4°C Parçal? ve çok bulutlu

?ZM?R °C, 8°C Parçal? ve az bulutlu

ANTALYA °C, 10°C Parçal? ve az bulutlu

ISPARTA °C, -1°C Parçal? ve az bulutlu

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu ve hafif kar ya???l?

ESK??EH?R °C, -3°C Çok bulutlu ve hafif kar ya???l?

KAYSER? °C, -5°C Çok bulutlu ve hafif kar ya???l?

BOLU °C, -3°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

AMASYA °C, 0°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

TOKAT °C, -2°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

ERZURUM °C, -13°C Çok bulutlu

KARS °C, -12°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

MALATYA °C, -3°C Parçal? ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C Çok bulutlu ve kar ya???l?

D?YARBAKIR °C, 0°C Parçal? ve çok bulutlu

GAZ?ANTEP °C, 1°C Parçal? bulutlu

S??RT °C, -1°C Çok bulutlu