3 ?ubat 2021 ?stanbul Barajlarda ki Doluluk Oran? Ne Kadar ?SK? Son Durumu Aç?klad?

Ülkemize gerçekle?en kurakl?k sebebiyle barajlarda ki doluluk oran? büyük ölçüde azalm??t?.Ancak art arda gelen ?iddetli kar ve sa?anak ya???lar barajlar?n doluluk oran?n? büyük ölçüde artt?rd?.8 ocakta %19,16'ya kadar dü?mü?tü.Ama 3 ?ubatta barajlarda ki doluluk oran? %43,45 olarak ölçüldü.

3 ?ubat 2021 ?stanbul Barajlarda ki Doluluk Oran? Ne Kadar ?SK? Son Durumu Aç?klad?

Ülkemize gerçekle?en kurakl?k sebebiyle barajlarda ki doluluk oran? büyük ölçüde azalm??t?.Ancak art arda gelen ?iddetli kar ve sa?anak ya???lar barajlar?n doluluk oran?n? büyük ölçüde artt?rd?.8 ocakta %19,16'ya kadar dü?mü?tü.Ama 3 ?ubatta barajlarda ki doluluk oran? %43,45 olarak ölçüldü.

3 ?ubat 2021 ?stanbul Barajlarda ki Doluluk Oran? Ne Kadar ?SK? Son Durumu Aç?klad?
03 Şubat 2021 - 16:14

?STANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

Istrancalar'da yüzde 63.42, Terkos'ta yüzde 40.67, Sazl?dere'de yüzde 19.53, Alibey'de yüzde 52.07, Büyükçekmece'de yüzde 44.33, Ömerli'de yüzde 45.76, Darl?k'ta yüzde 54.69, Elmal?'da yüzde 49.79, Kazandere'de yüzde 48.56 ve Pabuçdere'de yüzde 13.51 olarak kaydedildi.

SON 5 GÜNDE 61 M?LYON METREKÜP ARTTI

Kente su sa?layan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktar? son 5 günde 61 milyon metreküp art?? göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi. ?stanbul'a dün itibar?yla verilen su miktar? ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oran?, 1 ?ubat tarihi baz al?nd???nda 2006'da yüzde 89.50, 2007'de yüzde 55.37, 2008'de yüzde 25.50, 2009'da yüzde 50.78, 2010'da yüzde 97.45, 2011'de yüzde 90.21, 2012'de yüzde 67.10, 2013'te yüzde 77.21, 2014'te yüzde 33.12, 2015'te yüzde 86.52, 2016'da yüzde 75.76, 2017'de yüzde 84.88, 2018'de yüzde 73.63, 2019'da yüzde 90.38, 2020'de yüzde 56.98, 2021'de ise yüzde 41.30 olarak gerçekle?ti.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum