24 Kas?m Pazar Adana Kozan ?lçesinde Deprem Meydana Geldi Can ve Mal Kayb? Var m? ?

24 Kas?m pazar günü Adana Kozan ilçesinde 4 ?iddetinde deprem meydana geldi.Saat 16.33 de meydana gelen 11 kilo metre derinlikte gerçekle?ti. Can ve mal kayb? hakk?nda resmi aç?klama geldi.

24 Kas?m Pazar Adana Kozan ?lçesinde Deprem Meydana Geldi Can ve Mal Kayb? Var m? ?

24 Kas?m pazar günü Adana Kozan ilçesinde 4 ?iddetinde deprem meydana geldi.Saat 16.33 de meydana gelen 11 kilo metre derinlikte gerçekle?ti. Can ve mal kayb? hakk?nda resmi aç?klama geldi.

24 Kas?m Pazar Adana Kozan ?lçesinde Deprem Meydana Geldi Can ve Mal Kayb? Var m? ?
24 Kasım 2019 - 17:19

Adana Kozan ilçesinde ikindi saatlerinde zelzele meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl???ndan (AFAD) yap?lan aç?klamaya göre, saat 16.33’te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklü?ünde deprem kaydedildi. Sars?nt?, 11,25 kilometre derinlikte gerçekle?ti.