5 ?ubat Çar?amba Okullar?n Tatil Oldu?u ?ller A?r? ve Van'da Yar?n Okullar Tatil mi Aç?k m? ?

Kara k?? yurdu esir almaya devam ediyor Yo?un kar ya???? nedeniyle 5 ?ubat çar?amba günü okullar?n tatil oldu?u iller de belli olmaya ba?lad? A?r? ve Van illerinde 5 ?ubat çar?amba okullar tatilmi resmi aç?klama geldi.

5 ?ubat Çar?amba Okullar?n Tatil Oldu?u ?ller A?r? ve Van'da Yar?n Okullar Tatil mi Aç?k m? ?

Kara k?? yurdu esir almaya devam ediyor Yo?un kar ya???? nedeniyle 5 ?ubat çar?amba günü okullar?n tatil oldu?u iller de belli olmaya ba?lad? A?r? ve Van illerinde 5 ?ubat çar?amba okullar tatilmi resmi aç?klama geldi.

5 ?ubat Çar?amba Okullar?n Tatil Oldu?u ?ller A?r? ve Van'da Yar?n Okullar Tatil mi Aç?k m? ?
05 Şubat 2020 - 21:18

A?r? ?l Milli E?itim Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamada, il genelinde görülen yo?un kar ya???? nedeniyle il merkezine ba?l? köy ve ta??mal? e?itim yap?lan okullar?n 5 ?ubat Çar?amba günü 1 gün süre ile tatil edildi?i bildirildi.

A?RI VE VANDA 5 ?UBAT ÇAR?AMBA OKULLAR TAT?L M? ?

Ele?kirt Kaymakaml???ndan yap?lan aç?klamada, ilçede iki gündür yo?un kar ya????n?n etkili oldu?u bildirildi. Karla mücadele çal??malar?n?n sürdü?ü vurgulanan aç?klamada, ?u ifadelere yer verildi:

"?ki gündür yo?un ?ekilde etkili olan kar ya???? nedeniyle kapanan yollar?m?z?n, ekiplerimizin gayretli çal??mas?na ra?men kar ya???? ve yo?un tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar aç?lamayaca?? ön görülmü?tür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yar?n e?itime ara verilmi?tir."

Van

Van’da yo?un kar ya???? nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar yar?n tatil edildi.