Karn? Burnunda Anne Bergüzar Korel Sosyal Medyada Ate? Püskürdü, '' Çocuklar?n?za Bu Diziyi ?zletmeyin''

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan ve rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z Bergüzar Korel gündeme sosyal medyadaki aç?klamalar? ile geldi. Netflix'te yay?nlanan Squid Game dizisinin çocuklara izletilmemesi hakk?nda aç?klamada bulunan ünlü güzel herkesi ?a??rtt?.

Karn? Burnunda Anne Bergüzar Korel Sosyal Medyada Ate? Püskürdü, '' Çocuklar?n?za Bu Diziyi ?zletmeyin''

Ekranlar?n sevilen yüzlerinden birisi olan ve rol ald??? dizilerdeki muhte?em oyunculuk performans? ile kendisini tan?d???m?z Bergüzar Korel gündeme sosyal medyadaki aç?klamalar? ile geldi. Netflix'te yay?nlanan Squid Game dizisinin çocuklara izletilmemesi hakk?nda aç?klamada bulunan ünlü güzel herkesi ?a??rtt?.

Karn? Burnunda Anne Bergüzar Korel Sosyal Medyada Ate? Püskürdü, '' Çocuklar?n?za Bu Diziyi ?zletmeyin''
18 Ekim 2021 - 12:47

Netflix'in tepki çeken son yap?mlar?ndan biri olan "Squid Game" konu?ulmaya devam ediyor. Geçim s?k?nt?s? içinde olan ve art?k tek çareyi ac?mas?z bir oyundan kazanaca?? parada bulan yüzlerce ki?inin korkunç bir ?ekilde katledilerek hayallerine veda etmesini anlatan Squid Game, tepki çekmeye devam ediyor.Son günlerde izlenme rekorlar? k?ran Güney Kore yap?m? diziye bir tepki de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.Çocuklar?n?n bu diziyi izlemelerine izin veren aileler için sert ele?tirilerde bulunan ünlü oyuncu tepkisini sosyal medya hesab?ndan dile getirdi. Korel, konuyla ilgili payla??m?nda "Duyduklar?ma inanam?yorum! Rica ediyorum, çocuklar?n?za bu diziyi izletmeyin" ifadelerini kulland?.Derbi sonras? Pereira'ya ?ok sözler! "K?rm?z? kart ve penalt? pozisyonu..."


2 milyon takipçisinin bulundu?u Instagram hesab?ndan payla??mda bulunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, "Duyduklar?ma inanam?yorum. 'Squid Game' izlemeyen çocuk yok. ?ki gün önce ilk kez açt?k ve akl? ba??nda bir ebeveynin çocu?una bu diziyi nas?l izlemesine izin verdi?ini anlam?? de?ilim. Bu dizi asla çocuklara uygun de?ildir. 'Ama bütün arkada?lar?m izliyor' diyebilir çocu?unuz, cevab? çok net; 'Bu dizi senin ya??na uygun de?il, 18 ya??ndan küçüksün ve o ya?a gelene kadar bizim sorumlulu?umuzdas?n ama di?er evlerde olan kurallar bizim sorumlulu?umuz d???nda... Rica ediyorum; çocuklar?n?za bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyar?s? verirken buna nas?l görmezden geliyorsunuz?" dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum