Kanal D Camdaki K?z Dizisi 16. Bölüm Fragman? Yay?nland?, S?rlar Aç??a Ç?k?yor mu?

Kanal D ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen dizilerinden birisi olan ve ba?rollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Feyyaz ?erifo?lu, Enis Ar?kan gibi ba?ar?l? oyuncular?n yer ald??? Camdaki K?z Dizisinin yeni bölüm fragman? yay?nland?.

Kanal D Camdaki K?z Dizisi 16. Bölüm Fragman? Yay?nland?, S?rlar Aç??a Ç?k?yor mu?

Kanal D ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen dizilerinden birisi olan ve ba?rollerinde Burcu Biricik, Selma Ergeç, Feyyaz ?erifo?lu, Enis Ar?kan gibi ba?ar?l? oyuncular?n yer ald??? Camdaki K?z Dizisinin yeni bölüm fragman? yay?nland?.

Kanal D Camdaki K?z Dizisi 16. Bölüm Fragman? Yay?nland?, S?rlar Aç??a Ç?k?yor mu?
18 Ekim 2021 - 12:33

Kanal D ekranlar?n?n sevilen dizisi Camdaki K?z'?n 21 Ekim Per?embe günü yay?nlanacak olan yeni bölüm fragman? yay?nland?. Cana'n?n kocas? Alp, kar?s?n?n Sedat ile olan ili?kisini itiraf ediyor. ??te Camdaki K?z 16. bölüm fragman?.

16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alp, Cana ve Sedat'?n ili?kisini itiraf eder. Feride, olay? Nalan'dan saklamaya çal??sa da ihaneti aç?klamak ister. Nalan'?n evlili?inin, art?k uçurumun e?i?inde oldu?u ortadad?r. Feride, ihanetin devam etti?ini ö?renince Sedat'? kar??s?na al?r. Sedat, Rafet'in öfkesiyle kar?? kar??ya gelirken Cana ve Alp'in bo?anma haberi herkesi ?oke eder. 


15. BÖLÜMDE NELER OLMU?TU?
Camdaki K?z 14 Ekim Per?embe günü yay?nlanan 15. bölümünde Sedat ve Cana'n?n ili?kisini ö?renen Alp, intikam planlar? yap?yor ve onlar? rezil etmekle tehdit ediyor. Sedat ve Nalan'?n balaylar?nda güzel vakit geçirirken Cana’dan gelen telefon Sedat’?n endi?elenmesine sebep olur ve Nalan’?n bile?ini burkmas? bahanesi ile ?stanbul’a geri dönüyorlar. Hayri, Sedat'?n Nalan'? aldatt???n? duyunca gözünü Sedat'tan ay?rmaz. Feride, Nalan ve Sedat’?n yak?nla?malar?ndan memnundur. Nalan'?n Feride'nin kendisinden bir ?eyler saklad???n? dü?ünmesi Feride'yi ?a?k?na çeviriyor. Di?er yandan Rafet'in k?ymetli olarak gördü?ü otel ihalesini almay? hedefleyen Sedat bamba?ka yollar denemeye kalk?yor. Cana'n?n a??ndan kurtulamamas? ise Sedat'?n ba??na bela oluyor.Çünkü Sedat'?n Cana'yla görü?mek için söyledi?i yalan gittikçe büyüyor. 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum