Ünlü Sunucu Nihat Do?an Ekranlara Bomba Gibi Dönüyor, Hangi Kanalla Anla?t? ?

Televizyon ekranlar?n?n sevilen yüzlerinden birisi olan ünlü sunucu Nihat Do?an gündeme bomba gibi bir iddia ile geldi. Uzun zamand?r ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Nihat Do?an'?n yeni bir kanalla anla?arak ekranlara geri dönece?i ileri sürüldü.

Ünlü Sunucu Nihat Do?an Ekranlara Bomba Gibi Dönüyor, Hangi Kanalla Anla?t? ?

Televizyon ekranlar?n?n sevilen yüzlerinden birisi olan ünlü sunucu Nihat Do?an gündeme bomba gibi bir iddia ile geldi. Uzun zamand?r ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Nihat Do?an'?n yeni bir kanalla anla?arak ekranlara geri dönece?i ileri sürüldü.

Ünlü Sunucu Nihat Do?an Ekranlara Bomba Gibi Dönüyor, Hangi Kanalla Anla?t? ?
18 Ekim 2021 - 19:39

Fla? TV Haber kanal? olunca tüm medyan?n dikkatlerini üzerine çekti. Eski içeri?inin unutulmas? için 2 y?l yay?n hayat?na ara veren televizyon kanal?, 11 Ekim’de yeni tarz? ile yay?n hayat?na ba?lad?.Hakan Aygün, Flash TV'nin yeni Genel Yay?n Müdürü oldu. Aygün’ün yard?mc?l???na entertainment programlar?n önemli yap?mc?s? gazeteci Sava? Kalafat getirilince, kadro bir anda farkl? reyting uzmanlar?ndan olu?maya ba?lad?. Can Atakl?, Orhan U?uro?lu, Nazif Okumu?, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Ta?, Seda Akgül, Fehmi Koru, Ça?lar Cilara gibi ba?ar?l? haberciyi kadrosuna katan kanal, ?imdi de ö?len ku?a??nda yay?nlanan magazin ve aktüel programlar?na fark atmak için yeni bir program için dü?meye bast?.

'AL SANA HABER' ADLI PROGRAMIN 2'NC? ?SM? BELL? OLDU!
Geçti?imiz günlerde 'Al Sana Haber' isimli program için kanal yönetimi için farkl? bir format aray???na girdi. Cannes’te Dünya çap?nda Tv Format ödülü alan Seyhan Soylu ile el s?k???ld?. Hafta içi her gün 14.00 ile 17.00 saatlerinde aras?nda canl? olarak yay?nlanacak program için 2 Kad?n, 2 Erkek, 1’de sürpriz star isim dü?ünüldü. Bu isimler stratejik bir oyun ile kadroya dahil edilmekte. Programda, haber, magazin, aktüelite, hava durumu, sokak röportajlar? ve tüm TV kanallar?ndaki programlar?n medya arkas? yer alacak.


'ASKER KAÇAKLARI M?LL?YETÇ?L?K NARASI ATMASIN'
Geçti?imiz günlerde program?n ilk kad?n sunucusu Tu?ba Ekinci olmu?tu. Program?n ilk erkek sunucusu da belli oldu. Çarp?c? tespitleri ile de ad?ndan s?kça bahsettiren Nihat Do?an oldu.2 y?ld?r ekranlara ara veren Do?an, eski program?n?n yay?n saatinde, 'Al Sana Haber' ile ekranlara dönüyor.Do?an, “Kendimi tekrar etmek istemedi?im için uzun süredir gelen teklifleri kabul etmedim. Gündüz ku?a??nda al??a gelmemi? bir program ile izleyici ile bulu?uyoruz. Kadroda 5 ünlü isim var. ?kimnci isim ben oldum. Di?er ki?iler henüz belli de?il. Birkaç güne kamuoyunla payla??lacak. Biz ekranlarda do?ru neyse onu konu?aca??z. Baz?lar? gibi asker kaça?? olup ekrandan milliyetçilik naralar? atanlar art?k susacak. Kendi geçmi?ine bakmadan ahkam kesenler art?k laf?n? bilecek. Bu laf?m?n kimlere oldu?unu herkes çok iyi anlad?. ?imdiden baz?lar? korkudan titremeye ba?lad?. Merak etmesinler hesapla?maya de?il, utand?rmaya geliyorum. Bu programla beraber herkes ete?indeki ta?? dökecek. Namusu maa?? kadar olanlarda art?k susacak’’ diye konu?tu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum