14 Eylül Cumartesi Çank?r? Çerke? 2 Deprem Meydana Geldi Vali'den Kritik Aç?klama

Afad internet sitesinden yap?lacak aç?klama gre Çank?r? da 2 adet deprem meydana geldi.?ehir de 4.7 ve 4.8 ?iddetinde olan deprem de can ve mal kayb? ya?anmad?.Vali Hamdi Bilge Akta? ?uana kadar ya?anan bir olumsuzluk olmad???n? belirtti.

14 Eylül Cumartesi Çank?r? Çerke? 2 Deprem Meydana Geldi Vali'den Kritik Aç?klama

Afad internet sitesinden yap?lacak aç?klama gre Çank?r? da 2 adet deprem meydana geldi.?ehir de 4.7 ve 4.8 ?iddetinde olan deprem de can ve mal kayb? ya?anmad?.Vali Hamdi Bilge Akta? ?uana kadar ya?anan bir olumsuzluk olmad???n? belirtti.

14 Eylül Cumartesi Çank?r? Çerke? 2 Deprem Meydana Geldi Vali'den Kritik Aç?klama
14 Eylül 2019 - 09:01

Çank?r? Valisi Hamdi Bilge Akta?, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklü?ünde depremlerle ilgili ?u ana kadar kendilerine ula?an bir olumsuzluk bulunmad???n? bildirdi.

?lk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmad???na i?aret eden Akta?, "Vatanda?lar?n tedirgin olmamalar? gerekir. ?u ana kadar bize ula?an herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerke? Belediye Ba?kan? Hasan Sopac? da geçmi?te ilçede büyük bir deprem oldu?unu belirterek, vatanda?lar?n ilk anda tedirginlik ya?ad???n? ancak herhangi bir sorun bulunmad???n? kaydetti.

Ankara ve çevresi sabaha depremle uyand?, Çank?r?’da gerçekle?en depremler çevre illerde de hissedildi, birçok ki?i korku ve panik ya?ad?. Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl???n?n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09: 00’da 4,7 büyüklü?ünde, 09: 03’te ise 4,8 büyüklü?ünde yer sars?nt?lar? kaydedildi. ?lk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldi?i belirlendi

YORUMLAR

  • 0 Yorum