Ünlü ?ark?c? Demet Akal?n'dan Herkesi ?a??rtan Ya? Aç?klamas?

Seslendirdi?i ?ark?lar? ile kendisini tan?d???m?z Demet akal?n geçti?imiz günlerde gündeme sosyal medyada ki maganda payla??m? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme ya?? hakk?nda esprli bir aç?klamala yapan ünlü ?ark?c? "ben daha 35 ya??na bile girmedim benim ya??m sürekli 33 k?rk hiç de?ilim" sözler ile sevenlerini ?a??rtt?.

Ünlü ?ark?c? Demet Akal?n'dan Herkesi ?a??rtan Ya? Aç?klamas?

Seslendirdi?i ?ark?lar? ile kendisini tan?d???m?z Demet akal?n geçti?imiz günlerde gündeme sosyal medyada ki maganda payla??m? ile gelmi?ti. ?imdi ise gündeme ya?? hakk?nda esprli bir aç?klamala yapan ünlü ?ark?c? "ben daha 35 ya??na bile girmedim benim ya??m sürekli 33 k?rk hiç de?ilim" sözler ile sevenlerini ?a??rtt?.

Ünlü ?ark?c? Demet Akal?n'dan Herkesi ?a??rtan Ya? Aç?klamas?
26 Temmuz 2019 - 13:18


Ünlü sanatç? Demet Akal?n, Bodrum'da hayranlar?na unutulmaz bir gece ya?att?. Bir mekanda sahne alan Akal?n, eski ve yeni ?ark?lar?n? tatilciler için seslendirdi. Yapt??? dans ?ovlarla da büyük be?eni toplayan ünlü sanatç?, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

KUYRUK OLU?TU

Saatler öncesinden mekan? dolduran binlerce ki?i izdihama neden oldu. Zaman zaman hayranlar?n?n aras?na giren Demet Akal?n ise ?ark?lar?n? sevenleriyle birlikte söyledi. Akal?n, sevenlerinin özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Oldukça ne?eli oldu?u görülen Akal?n'?n giydi?i tüllü k?yafet ve güne? gözlükleri de dikkatlerden kaçmad?. Akal?n, do?um gününü kutlad??? bir hayran?n?n sizin ya??n?z kaç sorusuna ise, “Ben daha 35 ya??na bile girmedim, benim ya??m sürekli 33, k?rk hiç de?ilim” diyerek esprili bir ?ekilde cevap verdi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum