MP? 6 ?ubat Cumartesi Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Saat Kaçta Büyük ?kramiye Devir mi Etti

Milli piyango idaresinin her hafta 3 gün yapt??? say?sal loto çekili?i sonuçlar? için ger say?m ba?lad?. 6 ?ubat cumartesi en son say?sal loto çekili?i sonuçlar?na göre büyük ikramiye kazand?ran rakamlar belli olacak Say?sal loto sonuçlar? saat kaç ta aç?klan?yor.

MP? 6 ?ubat Cumartesi Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Saat Kaçta Büyük ?kramiye Devir mi Etti

Milli piyango idaresinin her hafta 3 gün yapt??? say?sal loto çekili?i sonuçlar? için ger say?m ba?lad?. 6 ?ubat cumartesi en son say?sal loto çekili?i sonuçlar?na göre büyük ikramiye kazand?ran rakamlar belli olacak Say?sal loto sonuçlar? saat kaç ta aç?klan?yor.

MP? 6 ?ubat Cumartesi Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Saat Kaçta Büyük ?kramiye Devir mi Etti
06 Şubat 2021 - 19:57

Say?sal loto kazand?rmaya devam eden Ç?lg?n Say?sal Loto'da çekili? ak?am?. 6 ?ubat 2021 bu ak?amki çekili?te devreden büyük ikramiye 106 milyon 693 bin 577 lira için çekili? gerçekle?ecek.

6 ?UBAT CUMARTES? EN SON ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEK?L??? SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Haftan?n üç günü; Pazartesi, Çar?amba ve Cumartesi ak?amlar? çekili?i gerçekle?en Ç?lg?n Say?sal Loto'da rekor ikramiye için çekili? bu ak?am 20.45'te TV8'de yay?nlanacak. Ç?lg?n Say?sal Loto çekili?i Alp K?r?an'?n sunumu ile gerçekle?ecek. Ç?lg?n Say?sal Loto çekili? sonuçlar?na www.millipiyangoonline.com adresinden ula?abileceksiniz.ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Ç?lg?n Say?sal Loto'yu bayilerin yan? s?ra www.millipiyangoonline ve Milli Piyango uygulamas? üzerinden online olarak oynayabiliyorsunuz. Ç?lg?n Say?sal Loto'da her kolon için 90 say? aras?ndan 6 tanesini i?aretlemeniz gerekiyor.