Konya Be?ik Gibi Sallan?yor Afad Aç?klad? Pe?i Pe?ine 3 Deprem Can ve Mal Kayb? Var m? ?

9 ?ubat sal? ak?am? yeni bir deprem meydana geldi. Kandlli rasathanesinden yap?lan aç?klama da 18.51 de Tuzlukçu ilçesinde 4.7 ?iddetinde 18.53 de 4.1 ?iddetinde deprem oldu

Konya Be?ik Gibi Sallan?yor Afad Aç?klad? Pe?i Pe?ine 3 Deprem Can ve Mal Kayb? Var m? ?

9 ?ubat sal? ak?am? yeni bir deprem meydana geldi. Kandlli rasathanesinden yap?lan aç?klama da 18.51 de Tuzlukçu ilçesinde 4.7 ?iddetinde 18.53 de 4.1 ?iddetinde deprem oldu

Konya Be?ik Gibi Sallan?yor Afad Aç?klad? Pe?i Pe?ine 3 Deprem Can ve Mal Kayb? Var m? ?
09 Şubat 2021 - 21:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklü?ünde deprem meydana geldi?ini aç?klarken, saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha kaydedildi?ini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu.Son dakika... Konyada pe? pe?e korkutan depremler AFAD aç?klama yapt?


Öte yandan ayn? bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklü?ünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinli?i 7 km olarak aç?kland?.

?Ç??LER? BAKANI SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDA AÇIKLADI 

Soylu, Twitter hesab?ndan yapt??? payla??mda, Tuzlukçu'da 4,7 büyüklü?ünde deprem meydana geldi?ini hat?rlatarak, "An itibar?yla olumsuz bir durum söz konusu de?ildir. Valili?imiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerini kulland?.