Kara K?? ?stanbul'u Esir Alacak 5 Gün Kar Ya?acak Uyar?s? Geldi Hafta Sonu Havalar Nas?l Olacak

Meteorolojinin verdi?i haberlere göre ?stanbul'a 1987,2002 ve 2004 y?l?nda ki gibi ?iddetli bir ya???? bekleniyor.Meteorolojinin tahminlerine göre kar ya???? en az bir metre olaca?? bildirildi.Meteoroloji tüm Türkiye'yi dikkat etmesi konusunda uyard?. Kara k?? istanbul da etkili olacak pazar günün den itibaren 5 gün kar ya???? etkili olacak.

Kara K?? ?stanbul'u Esir Alacak 5 Gün Kar Ya?acak Uyar?s? Geldi Hafta Sonu Havalar Nas?l Olacak

Meteorolojinin verdi?i haberlere göre ?stanbul'a 1987,2002 ve 2004 y?l?nda ki gibi ?iddetli bir ya???? bekleniyor.Meteorolojinin tahminlerine göre kar ya???? en az bir metre olaca?? bildirildi.Meteoroloji tüm Türkiye'yi dikkat etmesi konusunda uyard?. Kara k?? istanbul da etkili olacak pazar günün den itibaren 5 gün kar ya???? etkili olacak.

Kara K?? ?stanbul'u Esir Alacak 5 Gün Kar Ya?acak Uyar?s? Geldi Hafta Sonu Havalar Nas?l Olacak
10 Şubat 2021 - 22:25

METEOROLOJ?'DEN SON DAK?KA UYARISI!

Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporunda son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve f?rt?na hadisesinin güney ve güneybat? yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde bugün sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer f?rt?na ?eklinde esmesi tahmin ediliyor.

FIRTINA BUGÜN DE ETK?L? OLACAK!

?ç Anadolu'nun kuzeyi, Bat? Karadeniz ile Orta ve Do?u Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yar?n ak?am saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli f?rt?na (40-70 Km/saat) ?eklinde esece?i tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ula??mda aksamalar, a?aç ve direk devrilmesi, çat? uçmas?, soba ve baca gaz? zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli olunmal?d?r.

?STANBUL'DA NE ZAMAN KAR YA?ACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü resmi sitesi üzerinden yay?nlad??? hava durumu tahmin raporuna göre; uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s?cakl?klar? önümüzdeki haftaya dü?ü?le ba?layacak.

?stanbullular?n bir süredir bekledi?i kar ya???? 14 ?ubat Pazar günü itibar?yla etkisini gösterirken Pazartesi de ya???lar?n devam edece?i tahminler aras?nda yer al?yor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlü?ü Hava Tahmin Uzman? Mehmet Özdemir geçti?imiz Pazartesi günü ise ahaber'e yapt??? aç?klamada kar ya???? için tarih veren isimlerden biriydi.

Hava Tahmin Uzman? Özdemir, bu haftan?n hava durumu beklentilerini vatanda?larla payla??rken gelen verilere göre; 14-15 ?ubat tarihlerinde ?stanbul ve Ankara'da kar ya????n?n etkili olaca??n? ifade etti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum