Master Chef Türkiye 25 A?ustos Çar?amba Hangi Tak?m Kazand? Eleme Adaylar? Kimler Oldu

Tv8 ekranlar?nda yay?nlanan Master Chef Türkiye 2021 de ilk tak?m oyunu oynand? Mavi k?rm?z? tak?m dokunulmazl?k yeme?ini yaparak 3 ?efin takdirine b?rakt?. 24 A?ustos sal? günü master chef hangi tak?m kazand? dokunulmazl?k ve eleme aday? kim oldu belli oluyor.

Master Chef Türkiye 25 A?ustos Çar?amba Hangi Tak?m Kazand? Eleme Adaylar? Kimler Oldu

Tv8 ekranlar?nda yay?nlanan Master Chef Türkiye 2021 de ilk tak?m oyunu oynand? Mavi k?rm?z? tak?m dokunulmazl?k yeme?ini yaparak 3 ?efin takdirine b?rakt?. 24 A?ustos sal? günü master chef hangi tak?m kazand? dokunulmazl?k ve eleme aday? kim oldu belli oluyor.

Master Chef Türkiye 25 A?ustos Çar?amba Hangi Tak?m Kazand? Eleme Adaylar? Kimler Oldu
25 Ağustos 2021 - 21:10

Master Chef Türkiye eleme adaylar?n?n bitmesiyle birlikte an kadro ile defa kar?? kar??ya geldi. Mavi ve K?rm?z? tak?m ile dokunulmazl? oyununu oynad?. ?efler ilk oyunda esnaf lokantas? menüsü vererek ilk deneyimlerini istedi.

MASTER CHEF 25 A?USTOS  ÇAR?AMBA HANG? TAKIM KAZANDI ELEME ADAYLARI K?MLER ?

Master chef de ilk dokunulmazl?k yeme?ini kazanan tak?m k?rm?z? tak?m oldu Esnaf yemekleri etab?n? kazanrak mavi tak?m? eleme aday? belirlemek için potaya soktu. Mavi tak?m eleme day? kim oldu belli olacak.

Master Chef'te ilk dokunulmaz olan isim Hasan oldu. Hasan ise eleme aday? olarak Tunahan Ak'?n isnmini söyledi.

Topku oylama da en çok ad? yz?lan isim Tahsin oldu Mavi tak?mdan Tahsin ile Tunahan eleme potas?na giren isimler oldu