Master Chef 2021 Sergen Özen Kimdir,Aslen Nereli, Mesle?i Ne, Kaç Ya??nda?

Tv8 Ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek programlar?ndan birisi olan ve yar??mac?lar?n k?yas?ya mücadele Etti?i Master Chef program?nda dün ana kadro belli oldu. Master Chef 2021 ana kadrosunda on alt?nc?s? olarak seçilen Sergen Özen Kimdir?

Master Chef 2021 Sergen Özen Kimdir,Aslen Nereli, Mesle?i Ne, Kaç Ya??nda?

Tv8 Ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek programlar?ndan birisi olan ve yar??mac?lar?n k?yas?ya mücadele Etti?i Master Chef program?nda dün ana kadro belli oldu. Master Chef 2021 ana kadrosunda on alt?nc?s? olarak seçilen Sergen Özen Kimdir?

Master Chef 2021 Sergen Özen Kimdir,Aslen Nereli, Mesle?i Ne, Kaç Ya??nda?
24 Ağustos 2021 - 14:27

TV8'in sevilen yar??ma program? MasterChef'te ana kadro heyecan? ekrana geldi. 16 ki?iden olu?an ana kadro için son kez yar??mac?lar mücadele etti. Emre'nin 15. yar??mac? olarak oyunu almas?n?n ard?ndan yedeklerden gelen isimler, son yar??mac? olmak ad?na tezgah ba??na geçti. 

MASTERCHEF BU AK?AM ANA KADROYA K?M G?RD?? 
Mehmet, Danilo ve Somer ?eflerden olu?an MasterChef jürisi, 16. isim için yedeklerden gelen yar??mac?lar?n s?n?rlar?n? zorlad?. Yar??mac? adaylar?ndan dalyan köfte isteyen jüri, en iyi taba?? yapan ismi 16. yar??mac?y? seçecek. Azize, Yi?it, Samet, Pelin, Sergen, Araz ve Merve son 7'ye kalarak yarat?c?l?k turunda yar??acak. Samet ve Sergen son 2'ye kalan isimler oldu. Günün kazanan? Sergen oldu.

MASTERCHEF TÜRK?YE 2021 YARI?MACILARI 
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Ba?aran
?brahim Cingözler
Tunahan Ak
?ükrü Özsar?
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Ka??kç?
Mert Y?lmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen

SERGEN ÖZEN K?MD?R?

Aslen Tekirda?l? olan Sergen Özen, 25 ya??ndad?r. Otelcilik lisesinden mezun olan Masterchef Sergen, 9 y?ld?r a?ç?l?k mesle?i ile u?ra?maktad?r. Köftecilik üzerine dükkan? olan Sergen Özen, geçti?imiz sene de yar??maya kat?lm??t?r. Ancak yeme?ine sos eklemeyi unuttu?u için eleme turundan geçememi?tir. Bu sene ise geçen sezonki hatay? yapmayaca??n? ve yar?m kalan hesab? kapataca??n? söyledi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum